واشنگتن پست: دختر ترامپ راه حل نیست؛ او خود مشکل است

10 مرداد 1396 ساعت 12:07


در کاخ سفید اینقدر انسان های درس خوانده و با تجربه وجود دارد که می تواند مشاور پدرش شود. به هر حال اکنون بسیاری در کاخ سفید بر این باورند که او راه حل نیست بلکه او بخشی از مشکلات کاخ سفید است.

به گزارش جام نیـوز، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی با انتقاد از عملکرد دختر ترامپ در کاخ سفید نوشت: در روزهای ورود ایوانکا ترامپ به کاخ سفید آنهم به عنوان یکی از مشاوران اصلی ترامپ، خیلی ها او را راه حل جدی برای بسیاری از بن بست ها معرفی کردند.

این روزنامه افزود: زنان امید زیادی به وی داشتند و قرار بود ایوانکا مشکلات اجتماعی زیادی را حل کند اما چنین نشد. هر روز حواشی از زندگی وی و عملکرد او در کاخ سفید رسانه ای میشد و او اصلا در مقابل نظرات پدرش مخالفتی نشان نداد.

واشنگتن پست افزود: در کاخ سفید اینقدر انسان های درس خوانده و با تجربه وجود دارد که می تواند مشاور پدرش شود. به هر حال اکنون بسیاری در کاخ سفید بر این باورند که او راه حل نیست بلکه او بخشی از مشکلات کاخ سفید است.


کد مطلب: 497603

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgzu9twak9y34.rpra.html?497603

الف
  http://alef.ir