مبارزه خروس ها در کوبا‎

17 ارديبهشت 1396 ساعت 13:53

مبارزه خروس ها یکی از سرگرمی های مورد علاقه کشاورزان منطقه سیگو دی آویلا در مرکز کوبا به شمار می رود.


مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎
 
مبارزه خروس ها در کوبا‎


کد مطلب: 469579

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchqwnkw23n-md.tft2.html?469579

الف
  http://alef.ir