سی ان ان؛ جان کری دچار سکوت سیاسی شده است

15 ارديبهشت 1396 ساعت 13:51


به ظاهر جان کری در عرصه فعال سیاسی حضورش را کمک کرده و به اصطلاح دچار سکوت سیاسی شده است. ظاهر آرام اما افسرده او گویای افکار اوست.

به گزارش جام نیـوز، وب سایت شبکه سی ان ان در گزارشی نوشت: به ظاهر جان کری در عرصه فعال سیاسی حضورش را کمک کرده و به اصطلاح دچار سکوت سیاسی شده است. ظاهر آرام اما افسرده او گویای افکار اوست.

معلوم نیست که اگر رئیس جمهور فعلی از حزب دموکرات بود،کری باز هم دچار سکوت سیاسی می شد یا خیر ولی آن چه که مشخص است این است که این سیاستمدار 73 ساله از آن چه که آن را (زوال در حکمرانی خوب)می بیند، تاسف فراوانی می خورد. وی درباره سیاست های دولت ترامپ گفته است: ما حتی نمی توانیم یک برنامه 5 ساله داشته باشیم.

به هر حال ترجیح وی در برابر پروژه های سیاسی امریکا در حال حاضر سکوت است.


کد مطلب: 468804

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchv6nkk23n-6d.tft2.html?468804

الف
  http://alef.ir