ازدواج از طلاق سبقت گرفت/ آمار بالای طلاق در روستاها

15 شهريور 1395 ساعت 13:41


براساس گزارش اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج تا پایان سال گذشته ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ مورد و تعداد طلاق نیز ۱۶۳ هزار و و ۷۶۵ مورد بوده است.

به گزارش فارس، براساس گزارش اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور تعداد ازدواج تا پایان سال گذشته ۶۸۵هزار و ۳۵۲ که در نقاط شهری ۵۶۲هزار و ۶۷۱ و در نقاط روستایی ۱۲۲هزار و ۶۸۱ گزارش شده است.

تعداد طلاق تا پایان سال گذشته نیز ۱۶۳هزار و ۷۶۵ بوده که در نقاط شهری ۱۴۶هزار و ۷۱۴ و در نقاط روستایی ۱۷۰۵۱ ثبت شده است.

تعداد متولدین امسال تا این لحظه ۶۹۹هزار و۹۱۵ که از این تعداد متولدین پسر ۳۵۸ هزار و ۳۵۶ و متولدین دختر ۳۴۱هزار و ۵۵۹ است.

ولادت در نقاط شهری ۵۴۵هزار و ۹۳۳ و ولادت در نقاط روستایی ۱۵۳هزار و ۹۸۲ نفر گزارش شده است.

براساس این گزارش، تعداد متولدین امروز ۱۵ شهریورماه ۱۸۷۱ و تعداد فوت شدگان امروز ۴۴۶ نفر گزارش شده است.

تعداد فوت شدگان امسال تا این لحظه ۱۶۶هزار و ۹۹۷ است که از این میان تعداد فوت شدگان مرد ۸۸۵۰۸ و فوت شدگان زن ۷۸۴هزار و ۸۹ نفر است.

فوت در نقاط شهری ۱۰۶هزار و ۸۷۸ و فوت در نقاط روستایی ۶۰۱۱۹ نفر بوده است.

فوت شدگان صفر تا ۱۴ ساله ۹۸۵۲، فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۳۳۵۹، فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ۴۴۹۲۲ و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر ۹۸۸۶۴ است.

افزایش طبیعی جمعیت امسال تا این لحظه ۵۳۲هزار و ۹۱۶ و افزایش طبیعی جمعیت امروز ۱۵ شهریورماه ۱۴۲۵ است.


کد مطلب: 388902

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchv6nxi23n6wd.tft2.html?388902

الف
  http://alef.ir