دوشنبه ۲۰ دی ۹۵؛ تمام مدارس منطقه یک تهران تعطیل شد

20 دی 1395 ساعت 7:22


تمام مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران به استثنای دبیرستان هایی که امتحانات نهایی دارند، امروز ۲۰ دی ماه تعطیل شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران؛ مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران به استثنای دبیرستان هایی که امتحانات نهایی دارند، امروز ۲۰ دی ماه تعطیل هستند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم به دلیل احتمال افزایش بار ترافیکی در محدوده منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران گرفته شده است.


کد مطلب: 433190

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchwxnkv23nxzd.tft2.html?433190

الف
  http://alef.ir