توییت توکلی درباره انتقال بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر به اروپا

25 خرداد 1396 ساعت 14:35


توکلی نوشت:آقای صالحی امیری وزیر محترم ارشاد؛
آیا واقعیت دارد که بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر در شرف انتقال به اروپاست؟
شفاف به مردم توضیح دهید.
رئیس هیات مدیرهسازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت


کد مطلب: 483230

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchxxnkv23n6id.tft2.html?483230

الف
  http://alef.ir