خطر برای راننده‌های کامیون و مددکاران

24 مرداد 1395 ساعت 21:52


راننده‌های کامیون و مددکاران اجتماعی یک ویژگی مشترک دارند: افرادی که در این دو حوزه مشغول به کار باشند از کمترین سطح سلامت قلب برخوردارند.

به گزارش همشهری آنلاین براساس گزارش ديسكاوري،‌ نتايج گزارشي جديد از مركز كنترل و پيشگيري از بيماري‌ها در آمريكا نشان مي‌دهد رانندگان كاميون و مددكاران اجتماعي بيش از ديگر افراد در معرض ابتلا به بيماري‌هاي قلبي قرار دارند.

در اين تحقيق جديد دانشمندان هفت وضعيت سلامت قلبي را در بيش از ۶۶ هزار فرد شاغل در ۲۲ حوزه شغلي از ۲۱ ايالت مختلف مورد بررسي قرار دادند. براي تعيين سلامت قلب هر يك از افراد، دانشمندان تعداد افرادي كه از هر هفت شاخص سلامت قلب انجمن قلب آمريكا برخوردار بودند را شمارش كردند: پرهيز از دخانيات، فعاليت جسماني، فشار خون عادي، قند خون عادي، وزن متناسب، كلسترول عادي و رژيم غذايي سالم.

نتايج اين بررسي نشان داد ۳.۵ درصد از تمامي افراد مورد بررسي از هر هفت شاخص سلامت قلب برخوردار بودند. سازگاري با ۶ يا هفت نمونه از اين شاخص‌ها با كاهش درصد ابتلا به بيماري‌هاي قلبي در ارتباط است و نداشتن هيچ‌يك از اين شاخص‌ها يا تعداد كمي از آنها درصد ابتلا به اين بيماري‌ها را افزايش مي‌دهد.

محققان همچنين دريافتند ۹.۶ درصد از تمامي كارگران تنها با دو شاخص سلامت قلب انطباق داشتند، اما درصد انطباق با يك يا دو نمونه‌ از اين شاخص‌ها در ميان كارگران بخش‌هاي اجتماعي و مددكاران و رانندگان كاميون‌هاي باري تا حدي قابل توجه افزايش پيدا مي‌كرد: ۱۴.۶ درصد از مددكاران اجتماعي و ۱۴.۳ درصد از راننده‌هاي كاميون تنها با يك تا دو نمونه از شاخص‌هاي سلامت انطباق داشتند. به بياني ديگر، افرادي كه در اين حوزه‌ها مشغول به كارند از پايين‌ترين سطح سلامت قلب برخوردارند.

از سويي ديگر، افرادي كه در زمينه كشاورزي، جنگل‌باني، ماهيگيري و مشاغل هنري، طراحي، سرگرمي، ورزش و رسانه مشغول به كارند از سلامت قلبي بالاتري برخوردارند و به ترتيب ۵ تا ۵.۹ درصد از آنها با تعداد كمي از شاخص‌هاي سلامت قلب انطباق دارند.

محققان همچنين دريافتند شاغلان در بخش حمل و نقل از كمترين ميزان فعاليت جسماني برخوردارند، مصرف سيگار در ميان كارمندان بخش تهيه و سرو غذا رواج دارد، سطح كلسترول در ميان كارمندان بخش رايانه و رياضيات ناخوشايند است، و قند خون در ميان پرستاران و كارمندان بخش خدمات نيز رضايت بخش نيست.

همچنين باوجود اينكه شاغلان حوزه ماهيگيري، كشاورزي و جنگلباني از بالاترين سطح سلامت قلب برخوردار هستند، رژيم غذايي آنها چندان سلامت نيست، به صوري كه ۸۴.۳ درصد از آنها از رژيم غذايي سالمي دنباله‌روي نمي‌كنند.


کد مطلب: 381413

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchzznxx23n6kd.tft2.html?381413

الف
  http://alef.ir