تجمع داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی مقابل وزارت بهداشت

4 شهريور 1396 ساعت 13:47


جمعی از داوطلبان رشته دستیاری دندانپزشکی 97 در اعتراض به معرفی کتب ملی دندانپزشکی به عنوان منبع آزمون دستیاری دندانپزشکی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، جمعی از دانشجویان دندانپزشکی و داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 97 در اعتراص به معرفی کتب ملی دندانپزشکی به عنوان مرجع سئوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی دست به تجمع زدند.

به گفته این دانشجویان علت اصلی تجمع عدم آموزش این کتب و اشکالات گسترده محتوایی و شکلی این کتب مرجع است.

بر اساس این گزارش، دانشجویان دندانپزشکی همچنین خواستار ثبات در تاریخ آزمون دستیاری دندانپزشکی و همچنین ثبات منابع این آزمون هستند.


کد مطلب: 505533

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcipwawpt1auw2.cbct.html?505533

الف
  http://alef.ir