سالم ماندن تصویر «بسم الله الرحمن الرحیم» در آتش سوزی

16 شهريور 1396 ساعت 22:35

سالم ماندن تصویر «بسم الله الرحمن الرحیم» در آتش سوزی امروز کارگاه ضایعات کاغذ در قمکد مطلب: 509359

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdciw3aw3t1aup2.cbct.html?509359

الف
  http://alef.ir