کمیته ملی المپیک بدهی پارالمپیک را پرداخت کرد

10 شهريور 1395 ساعت 12:30


کمیته ملی المپیک ۱۰ میلیارد ریال به پارالمپیک پرداخت کرد تا مبلغ کل پرداختی به کمیته پارالمپیک به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال برسد.

به گزارش سایت کمیته ملی المپیک، در گزارش ارائه شده از سوی امور مالی کمیته ملی المپیک آمده است، این کمیته از بودجه سال جاری خود ۵۳ درصد آن را دریافت کرده که تاکنون ۵۰ درصد بودجه فدراسیون ها به آنها تزریق و همچنین جهت بازی های پارالمپیک ریو ۸۰ میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.

جدای از توجهات ویژه وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون ها و کمیته پارالمپیک، تاکنون از سر جمع بودجه مصوب کمیته در قانون بودجه سال ۹۵ حدود ۵۳ درصد آن به کمیته ملی المپیک پرداخت شد.

در ادامه این گزارش آمده است: پس از آخرین دریافتی بودجه از خزانه در اوایل ماه جاری مبلغ ۳۵ میلیار ریال، یعنی بیشتر از بودجه دریافتی، از سوی کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها و کمیته پارالمپیک پرداخت شد.

بدین ترتیب با پرداختی های اخیر، بودجه دریافتی فدراسیون ها از کمیته تاکنون به ۵۰ درصد رسیده و با توجه به اینکه جهت تامین هزینه های اعزام به بازیهای پارالمپیک ریو ۷۰ میلیارد ریال پرداخت شده بود، در آستانه اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بازی های پارالمپیک ریو ۱۰ میلیارد ریال دیگر نیز پرداخت شد تا مبلغ کل پرداختی به کمیته پارالمپیک به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال برسد.


کد مطلب: 387076

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdciyyapqt1avu2.cbct.html?387076

الف
  http://alef.ir