اخراج یک سگ از اداره پلیس به علت مهربان بودن

20 خرداد 1396 ساعت 22:57


فرماندار،یک قرارداد تازه به این سگ میدهد با عنوان سگ تشریفاتی کاخ فرمانداری که به مردم خوش آمد بگوید. اثر انگشت سگ را در قرارداد مشاهده کنید.
 
اخراج یک سگ از اداره پلیس به علت مهربان بودن


کد مطلب: 481379

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjavexhuqeotz.fsfu.html?481379

الف
  http://alef.ir