مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال ۹۵

25 اسفند 1395 ساعت 9:32

در آخرین چهارشنبه سال تعدادی از هموطنان به دلیل استفاده از مواد محترقه دچار مصدومیت شدند.کد مطلب: 454379

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjaxexhuqeitz.fsfu.html?454379

الف
  http://alef.ir