وزرا و معاون روحانی روی سن جشنواره فجر

21 بهمن 1395 ساعت 21:53


ظریف وزیر امور خارجه، ابتکار معاون رئیس جمهور، فریدون برادر رئیس جمهور، ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی از جمله افراد حاضر در اختتامیه جشنواره سی و پنجم فیلم فجر بودند.

ظریف و ابتکار روی سن جشنواره فجر/عکس


کد مطلب: 444154

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjixexxuqexvz.fsfu.html?444154

الف
  http://alef.ir