نیشکر از برداشت تا تبدیل به شکر شدن

15 دی 1395 ساعت 18:06


مردی در حال حمل ساقه های نیشکر در روستای «سیف کتی» است.به گزارش ایرنا، نیشکر گیاهی قندی با ساقه‌های بلند و بندبند است و عمدتا در مناطق معتدل گرم رشد می کند. آب محصول پس از برداشت در دستگاه ویژه ای گرفته می شود و در دمای 300 تا 400 درجه به مدت دو ساعت می جوشانند.
 
این عمل تا تبخیر کامل آب نی‌ها ادامه پیدا می کند. دیگ حاوی نیشکر باید به شکل منظم هم زده شود و تفاله‌ها نیز از دیگ‌ها خارج شود. در انتها محصول به دست آمده، شکر قهوه‌ای یا سرخ نامیده می‌شود.


کد مطلب: 431761

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjmvexvuqetaz.fsfu.html?431761

الف
  http://alef.ir