پشت پرده طرح ضد ایرانی کنگره آمریکا درباره گم شدن لوینسون

8 تير 1396 ساعت 19:23


عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آمریکا برای جبران شکست های واهبردی اش در منطقه ایران را تحت فشار قرار می دهد و موضوع گمشدن لوینسون را مطرح می کند.

به گزارش تسنیم، محمد ابراهیم رضایی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به بررسی طرح های جدید علیه ایران در مجلس کنگره آمریکا اظهار داشت: از آنجایی که آمریکایی ها با شکست و ناکامی های متعددی در منطقه خاو میانه رو به رو هستند تلاش دارند با اعمال فشار بر ایران میزان ناکامی خود را کاهش دهند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا برای جبران ناکامی و شکست در مجالس کنگره و سنا طرح های ضد ایرانی متعددی را مطرح می کند بدون آنکه به سرنوشت آنها توجهی داشته باشند. 

وی گفت: شاهد هستیم هنوز طرح تحریم های غیر هسته ای ایران در کنگره نهایی نشده کمتیه امور خارجی مجلس نمایندگان سه طرح دیگر را در خصوص ایران بررسی می کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در واقع تعدد طرح های ضد ایرانی برای ایجاد جنگ روانی گسترده علیه ایران است.

ابراهیمی گفت: طرح مجدد لویسنون جاسوس آمریکایی که گفته می شود در ایران مفقود شده است از جمله اقداماتی است که آمریکایی ها با توسل به آن تلاش دارند افکار عمومی نسبت به ایران را مخدوش کنند.

وی عنوان کرد: ایران هرگز از جاسوس آمریکایی مطلع نبوده هیچ ارتباطی با مفقود شدن این فرد نداشتیم و نداریم.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطرح کردن لوینسون تنها برای افزایش فشار و تبلغیات علیه ایران است و گرنه آمریکا می داند جمهوری اسلامی در این زمینه هیچ نقشی نداشته است.


کد مطلب: 487535

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjtaexiuqeoiz.fsfu.html?487535

الف
  http://alef.ir