پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ماند

22 خرداد 1396 ساعت 15:24


محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان مجدداً به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس انتخاب شد.

به گزارش مهر، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی انجام شد و بر این اساس محمدرضاپوابراهیمی به ریاست کمیسیون انتخاب شد.

علی اکبر کریمی نماینده اراک نیز به عنوان نایب رئیس اول و سید فرید موسوی نماینده تهران به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

رحیم زارع نماینده مردم آباده نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد.

سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و علی اسماعیلی نماینده نور نیز به عنوان دبیر اول و دوم کمیسیون اقتصاد معرفی شدند.


کد مطلب: 482044

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjx8exxuqeoyz.fsfu.html?482044

الف
  http://alef.ir