شعله های خورشید‎

16 شهريور 1396 ساعت 14:36

این تصاویر زیبا توسط ناسا از شعله های سوزان خورشید گرفته شده است.کد مطلب: 509242

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjxhei8uqey8z.fsfu.html?509242

الف
  http://alef.ir