کشف سرنخ تازه ای از پارکینسون در روده

14 اسفند 1395 ساعت 17:23


دانشمندان موفق به کشف ارتباط مهم دیگری میان ابتلا به پارکینسون و فعالیت باکتریایی در روده شدند.

به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، کشف چنین ارتباطاتی نه تنها به دانشمندان کمک می کند تا با اعمال تغییراتی در باکتریهای روده به روشهای نوینی جهت تشخیص زودهنگام پارکینسون دست یابند بلکه از آنها برای ارایه روشهای مؤثر درمانی نیز استفاده کنند.

پارکینسون به عنوان یکی از مخرب ترین بیماریهای عصر حاضر به شمار می آید به طوریکه در مراحل پیشرفته آن، حرکت کردن و انجام کارهای ساده نیز با دشواریهای زیادی همراه می شود. ابتلا به افسردگی مزمن نیز از دیگر پیامدهای این بیماری است.

اگرچه مدتها بود که دانشمندان برای تشخیص و یافتن شیوه های مؤثر درمانی علیه پارکینسون روی مغز متمرکز بودند اما حالا شاهد تغییرات زیادی در نگرش دانشمندان هستیم تا جایی که آنها دیگر تنها به مغز فکر نمی کنند و مطالعات دقیقی بر روی روده هم انجام می دهند.

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند باکتریهای موجود در سیستم روده ای مبتلایان به پارکینسون و افراد سالم متفاوت از هم است.

اکنون دانشمندانی از دانشگاه آلاباما در آمریکا به سرنخهای جدید دیگری دست یافته اند که ارتباط پارکینسون با میکروارگانیسمهای فعال در روده را بیشتر از گذشته نشان می دهد.

آنها نمونه های به دست آمده از میکروبهای روده ۱۹۷ فرد مبتلای ساکن در مناطق مختلف آمریکا را با نمونه های متعلق به ۱۳۰ فرد سالم دیگر را مقایسه کرده و متوجه تفاوتهای چشمگیری در اثرگذاری داروها بر ساختار باکتریهای موجود در این بخش از بدن افراد شدند.


کد مطلب: 451101

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjyvexvuqeivz.fsfu.html?451101

الف
  http://alef.ir