نظر منتشر شده
۲۸
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 490768
جناب آقای زنگنه لطفاً یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانید و اصطلاحات شاهنشاهی را به کار نبرید!
دکتر محمد رضا ترکی*/19 تیر 96
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷


وزیر محترم نفت اخیراً در مصاحبه‌ای فرموده‌اند:
مساله‌‌ای که حدود ۱۶۰ تا۱۷۰ سال است که گرفتار آن هستیم؛ دعوای روس و انگلیس در ایران است، در ابتدا روس و انگلیس، شرق و غرب تلقی‌ نمی‌شدند و پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷شرق و غرب مطرح شد. پس از دعوای روس و انگلیس، مارکسیسم آمد و از دهم پنجم مارکسیسم اسلامی به ایران وارد شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر عمیقی برجا گذاشت و بی شک تعیین کننده‌ترین و اثرگذارترین تفکّرات حتّی بیش از تفکّرات علوی و فاطمی بوده است. شخصاً هم همیشه سعی‌ می‌کنم آثار مارکسیسم اسلامی را از ذهن خود پاک کنم؛ امّا‌ نمی‌شود.

در مورد اجزای این سخن از لحاظ تاریخی می‌توان نقدهای جدّی کرد که این مختصر جای آن نیست و لابد اهل تاریخ به آن خواهند پرداخت. نکتۀ جالب توجّه برای من این است که یک مقام عالی جمهوری اسلامی ایران کشور ما را حتّی در دوران پس از انقلاب  که به اقرار دوست و دشمن دوران استقلال حقیقی ملّت ایران است، مثل دورۀ قاجار، عرصۀ دعوای روس و انگلیس بداند و از اصطلاح شاهنشاهی «مارکسیسم اسلامی» استفاده کند!

در سال‌های قبل از انقلاب نظام سلطنتی برای سرکوب انقلابیون مسلمان آن‌ها را مارکسیست اسلامی می‌خواند که یک تعبیر پارادکسیکال بود؛ این اصطلاح در همان سال‌ها مورد ریشخند اهل نظر قرار گرفت؛ چرا که همه می‌دانستند یک نفر یا می‌تواند مارکسیست باشد یا مسلمان و این دو تفکّر با هم سازگاری ندارند.

حضرت امام هم در بیاناتشان بارها این اصطلاح را ادبیّات شاهنشاهی و غلط دانستند؛ از جمله در مصاحبه با خبرنگار لوموند به تاریخ 4 اردیبهشت 1357 فرمودند:
این شاه است که اصطلاح مذکور را به کار برده است و اطرافیانش از او تبعیّت کرده‌اند. این مفهوم مفهومی نادرست و حاوی تناقض است و برای از اعتبار انداختن و از بین بردن مبارزۀ مردم مسلمان ما بر ضدّ رژیم شاه است. مفهوم اسلامی که بر اساس توحید و وحدانیّت خداوند بنا شده است با ماتریالیسم در تضاد است. اصطلاح «مارکسیسم اسلامی» یک اصطلاح خلاف حقیقت است.

به عبارت دیگر، شاه و دستگاه تبلیغاتی‌اش از اتّحاد «ارتجاع سیاه» و «خرابکاری سرخ» نیز هدفی را که گفتیم تعقیب می کند؛ بدین  معنا که وی می‌خواهد مردم مسلمان را وحشتزده سازد و بذر ابهام را در آن‌ها بپراکند، تا مخالفتشان را نسبت به رژیم که جامع و غیر قابل بحث و انکار است از میان ببرد.

البتّه  در سال‌های قبل از انقلاب اندیشه‌هایی مثل مجاهدین خلق هم بودند که سعی داشتند التقاطی از مارکسیسم و اسلام را به عنوان تفکّر صحیح جا بزنند، امّا این جریانات هم خیلی زود در برابر اندیشۀ امام و انقلاب منزوی شدند و سال‌هاست که به عنوان یک تفکّر جدّی مطرح نیستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی اندیشۀ امام و انقلاب نیز به کلّی با این تفکّر التقاطی در تعارض قرار دارد و یکی از مجاهدت‌های بزرگ شهدایی مثل مطهّری و بهشتی در سال‌های اوّل انقلاب مبارزه با اندیشه‌های التقاطی بود.

ظاهراً منظور آقای زنگنه از مارکسیست اسلامی بعضی از دوستان دیروز و امروز خودشان هم نیست که به دلیل داشتن نوعی گرایش سوسیالیستی در اقتصاد  در دهۀ شصت با عنوان «چپ» شناخته می‌شدند؛ زیرا این گروه هم سال‌هاست که به سمت دیدگاه‌های اقتصاد لیبرال تمایل پیدا کرده و هرگز به عنوان مارکسیست، آن هم مارکسیست اسلامی شناخته نمی‌شوند.

با مقدّماتی که گذشت، اینکه یکی از مقامات جمهوری اسلامی  بعد از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی با به کار بردن اصطلاح شاهنشاهی مارکسیسم اسلامی اعتراف ‌کند که ذهنش هنوز درگیر آن است و نمی‌تواند هنوز آثار این اندیشه را از ذهنش پاک کند در حدّ خود اعتراف عجیبی است.

متأسّفانه در سال‌های اخیر این اوّلین بار نیست که مقامات نظام برای زیرسوال بردن برخی از مخالفان داخلی خودشان خواسته و ناخواسته حرف‌هایی می‌زنند که به نفع ضدّانقلاب تمام می‌شود و حتّی سلطنت‌طلب‌ها هم می‌توانند آن را به نفع خودشان تفسیر ‌کنند و بعد از سال‌ها نشانۀ حقّانیّت خودشان تلقّی کنند.

 ایشان در همین گفتگو مطالب دیگری هم در بارۀ برادری اسلامی فرموده‌اند:
این حرف ها که «در جهان چه کسی دوست ما است» یا «فلان کشور برادر ماست» یعنی چه؟! به طور کلی برادر، دوست و رفیق همه در برابر منافع ملی تعریف‌ می‌شوند، در زندگی و روابط سیاسی امروز نیز همین‌طور است؛ چرا که در دنیا نیز ائتلاف بین افراد صورت‌ می‌گیرد. ما بخاطر منافع ملی با برخی افراد و جریان ها دوست‌ می‌شویم، و به خاطر منافع ملی خود از برخی افراد دور‌ می‌شویم. وظیفه ملی ما این است که منافع ملی را در درازمدت درنظر بگیریم؛ همچنان‌که حکومت و نظام نیز اکنون همین کار را‌ می‌کند.

بدیهی است که هیچ کس منکر منافع ملّی به عنوان یک اصل نیست، امّا خیلی عجیب است که یک وزیر محترم جمهوری اسلامی منافع ملّی را در تعارض با برادری اسلامی مطرح کند. این سخنان در حالی ایراد شده است که در مادّۀ 16 از اصل سوم قانون اساسی صراحتاً از «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهّد برادرانه نسبت به همۀ مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان » سخن گفته شده و در اصل یازدهم قانون اساسی آمده است:

به حكم آيۀ كريمۀ «انّ هذه امّتُكُم امّةٌ واحدةٌ و انا ربّكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امّتند و دولت جمهوري اسلامي ايران‌موظّف است سياست كلّي خود را بر پايۀ ائتلاف و اتّحاد ملل‌اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي‌،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

جسارتاً اگر من جای آقای زنگنه بودم ، یک بار دیگر قانون اساسی آن را می‌خواندم  و  به عنوان یک مقام رسمی نظام سخنی نمی گفتم که با مبانی  قانون اساسی آن در تعارض است و به جای  تکرار برچسب‌ها و ادبیّات شاهنشاهی علیه مخالفان خودم یا تلاش برای زدودن آثار اندیشۀ موهومی به نام مارکسیسم اسلامی، آثار و رسوبات تفکّر شاهنشاهی را از ذهنم پاک می‌کردم!
*استاد دانشگاه تهران
کلمات کلیدی : مارکسیسم اسلامی+اصطلاحات شاهنشاهی
 
United States
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۰۵:۵۰
ایشون منافع ملی را ارجح می نمایند که کار درست و پسندیده ایی است. اگر در راستای منافع ملی عمل کنیم و رشد پیدا کنیم قادر خواهیم بود به مسلمانان دیگر کمک کنیم .. (4466587) (alef-11)
 
Germany
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۱۲:۴۱
فقط دنبال چیزی هستین واسه انتقاد؟
امروز دیگه چیزی نبوده گیر دادین به ادبیات (4466610) (alef-11)
 
Germany
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۳:۰۹:۴۹
برادر، شما هنوز متوجه نیستین همین اصطلاحات پوسیده وقتی از زیر خروارها خاک بیرون میاد، یه عده امواتو هم با خودش میکشه بیرون و ادعا میکنن "بله ما هم که همین میگفتیم"!

وقتی جناب رئیس دولت، در مورد ولایت مولا علی(ع) حرفهایی میزنن که بعد مجبور به تصحیح میشن، معلومه دارن با حرفهاشون چیزهای زیادی رو زیر سوال میبرن.

ایشون (زنگنه) هم خوب میدونه چی داره میگه! ولی بهتره بدونه درست حرف زدن به نفعشه. (4466905) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۲۰:۱۲:۰۱
یعنی ادبیاتی که مسئولین دارند مهم نیست؟ (4467671) (alef-3)
 
امیری
۱۳۹۶-۰۴-۲۰ ۰۰:۴۳:۳۲
نمیدانم اقای ترکی استاد چه درسی است،ولی متاسفم که ایشان تفاوت خواسته و ارزوی مندرج در کلیات قانون اساسی را با واقعیات درک نمیکند!
ایا بیاد ندارید که ایران 8 سال با عراق جنگید؟آیا جنگها و نزاعهای امروز بین عربستان و یمن و عربستان -قطر و سوریه با داعش و.... را ملاحظه نمیکنید؟ آیا 2 برادر حقیقی چنین جنگ و نزاعی دارند؟ این واقعیت است.البته ما ارزوی صلح و برادری داریم.ولی واقعیت بسیار از ان فاصله دارد.لذا ما باید از منافع خود مراقبت کنیم.
اقای ترکی همان درس خود را بدهد کافی است. (4467983) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۲۰:۱۳:۲۲
توهین جدید به منتقدان (4467676) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۱۷:۳۴
آقا شما از کجای حرف ایشون فهمیدی که منظور آقای زنگنه مثلا جناح فلانه؟ ایشون یه مشکل کلی را گفتن و اصلا به گروهی یا جناحی اشاره نکردن. (4466625) (alef-11)
 
س
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۲:۰۵:۴۳
یه عده مثل مثل شما هم حاضر به یراق هستن که تمام اشتباهات دولت رو توجیه کنند، کار رسانه نقد هست، واقعا با این دولت داریم به کجا میریم، اگه تمام کشور رو هم بفروشن آدمایی مثل شما پیدا میشن که توجیه کنند، از خواب غفلت بیدار بشین (4466756) (alef-11)
 
ت
Romania
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۳۲:۲۶
ریشه یابی ثروت مسعولین و ارزیابی آنها خواست ملت ایران است...مردم خواستار بررسی اموال مسعولین من جمله وزرا هستند این درخواست را پیش از دیر شدن بشنوید عمل کنید....نگذارید زود دیر شود (4466660) (alef-11)
 
Canada
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۳۸:۵۵
زنگنه وزیر محترم و خدمتگزار ی است. (4466679) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۴۹:۱۲
زنگنه فردی کاملا بی سواده (4466710) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۱:۵۷:۲۴
من که با حرف های آقای زندگنه موافقم (4466739) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
واژه هایی مانند مبارزه با امپریالیسم و توده ها و غیره مارکسیستی بوده که وارد فضای انقلاب اسلامی شد ! (4466765) (alef-11)
 
United States
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۲:۱۸:۳۹
دیگه از اون ایرادات بود ها... به اقای زنگنه نقد هست... جاهای هم کار های درستی کردند و جاهایی هم در شرایطی اقداماتی کردند که در نگاه کلی جای نقد داره ولی به خاطر شرایط موجود در اون زمان میشه تا حدودی از کنارش گذشت... دیگه این اصطلاح گیر دادن چیه؟ اینکه زنگنه با همه ی ضعف ها و قوت هاش باید بره بحث اشتباهی نیست... دلیل حضور ایشون تجربه اش هستش و اگاهیش نسبت به موضوع نفت... اینکه افراد بهتری توان ادراه وزارت نفت رو داشته باشند هم شکی توش نیست... ولی خود موضوع نفت به دلایل وجود منابع مالی محدودیت های رو در انتخاب و تغییر وزیر نفت ایجاد می کنه... به نظرم در شرایط حاضر باید روی اشخاصی در نفت سرمایه گذاری کرد که بتونند جای اقای زنگنه رو بگیرند و ضعف هاش رو بپوشنند و از نقاط قوتش بتونند استفاده کنند... باز هم میگم نفت در ایران موضوع پیچیده ای...
مثل صدا و سیما که مشکلات خودش زو داره (4466785) (alef-11)
 
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۲:۴۰:۳۵
حرف های زنگنه کاملا درسته. شما برو دنبال درست. (4466836) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۲:۵۶:۴۰
زنگنه خيلي مرد
دمش گرم
كارش درسته (4466871) (alef-11)
 
امیر حسین سلطان/تهران
United States
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۳:۰۶:۱۹
شاید این اشکال وارد باشد اما قطعا جناب آقای مهندس نامدار زنگنه هم منظوری مغایر با اصول و مبانی قانون اساسی و فرمایشات امام راحل(ره) نداشته و دارند. از استاد معظم جناب آقای دکتر ترکی هم بسیار متعجبم که با گذشت بیش از 38 سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حسن سوابق و از بوته امتحان بیرون درآمدن مدیران مبرزی بسان جناب آقای مهندس زنگنه چنین اعتراض و انتقادی را از ادبیات به کار گرفته شده توسط جناب آقای وزیر محترم نفت مطرح می کنند و به آن حساسیت نشان داده اند. ضمنا اگر بنا به انتقاد کردن نسبت به ادبیات کلامی مقامات باشد دوره 8 ساله 1384 الی 1392 به مراتب بیش از اینها ضرورت تذکر و انذار و هشدار را می طلبید. والله اعلم. (4466898) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۳:۳۷:۱۰
به نظرم شما دوست عزیز دارید مغلطه می کنید، آقا یک حرفی بزن که بوی تعصب نده ، گوش مردم پر از این چیزا (4466956) (alef-11)
 
m
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۴:۰۸:۱۱
کم کم دیگه ا ین پیر مرد مسئول دارن به تاریخ مسئولان کشور می پیوندن و تاریخ مصرف ایشون تموم میشه...!!! (4467033) (alef-11)
 
hoseini
China
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۵:۴۲:۵۵
واقعا از شما بعنوان استاد انتظار نمیرفت اسمان و ریسمان را بهم ببافید. خجالت کشیدم.بخدا (4467204) (alef-3)
 
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۶:۱۰:۴۱
ایرادات بنی اسراییلی. این آقای زنگنه شده مرغ عروسی و عزا. بعضی ها با گیر دادن به ایشان دنبال شهرت و جای پا هستند. (4467257) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۶:۳۴:۰۷
آدما های دارای پست ومقام تا جایی که مورد اعتراض قرارا نگیرند خوبند و اگر اعتراضی به آنها شد می گویند وهمه آنتفکر مخفی شاننیز آشکار می شود. این درونتفکر واقعی سرمایه داری وزرا برای دولت است. بلاخره حزب اصلاح طلبان نیاز بهمنابع مالی دارند واز یک جا به صورت هنگفت باید تعریف شود. (4467298) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۶:۵۹:۵۳
همه ی این داستانا برای اینه که وزرای قوی مثل زنگه و ظریف از کابینه ی آتی حذف شوند (4467332) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۲۰:۱۰:۱۷
مگه کسی به حرف منتقدان گوشم میده؟ (4467667) (alef-3)
 
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۷:۲۰:۰۹
تفکر لیبرالی طرفدار نزدیکی با غرب است وتفکر شاهنشاهی هم همین طور با یک اختلاف جزیی که تفکرشاهنشاهی با حمایت غرب به دنبال استبداد شاهنشاهی بود اما تفکرلیبرالی با ریاکاری دم از آزادیخواهی می زند، هر دو تفکر ساخته ی انگلیس هستند واز به دنبال اشرافیت عده ای قلیل واستثمار اکثر ملت هستند. (4467362) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
خوب حالانظرتون درباره ی این حرف که: بهترین قراردادعالم قراردادامتیازی است که میدانی رابه شرکتی برای درازمدت ومالکیت میدان رابرای 40/50 سال بدهیم.!!! چیه ؟؟؟؟!! ...احیانا به رگ غیرت کسی برنمی خوره..؟؟!!!!!! (4467382) (alef-11)
 
سلام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۸:۰۴:۱۲
چرا حرف را تحريف مي کنيد ميکنيد؟ ايشان نگفته الان ايران عرصه دعواي روس و انگليس است گفته بعد از مداخلات آنها اين تفکر بجا ماند و هنوز وجود دارد
خدا دل ها را شفا بدهد (4467434) (alef-3)
 
رضا .ف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۲۲ ۰۵:۴۱:۳۵
جناب استاد کشورهای همسایه که منابع مشترک نفت و گاز با ما دارند چندین برابر ما برداشت میکنند حال ما نباید قرارداد ببندیم یک نگاهی به دوبی و قطر 40 سال پیش و الان بیندازید متوجه میشوید که آنها از اختلاف ایران و کشورهای غربی بیشترین سود را برده اند .این دولت رای مردم را کسب کرده و اکثریت با آن موافق است کارشکنی نکنید تا دولت کارش را بکند .البته این بسیار برای شما سخت است . (4471614) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.