نظر منتشر شده
۱۰۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 198345
اکثریت مطلقی که مطلقا مطلق نیست
دهه ی پنجاه و چند درصدی ها
احسان رستگار، 19 شهریور 92
در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، شاهد آن بودیم که حسن روحانی با ۵۰/۷ درصد به پیروزی رسید. در انتخابات ریاست شورای شهر، احمد مسجد جامعی با ۵۱/۶ درصد یعنی ۱۶ رأی از ۳۱ رأی پیروز شد. در انتخابات شهرداری تهران، محمدباقر قالیباف ۵۴/۸ درصد با ۱۷ رأی از ۳۱ رأی برای سومین بار به شهرداری تهران انتخاب شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۱
در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، شاهد آن بودیم که حسن روحانی با ۵۰/۷ درصد به پیروزی رسید. در انتخابات ریاست شورای شهر، احمد مسجد جامعی با ۵۱/۶ درصد یعنی ۱۶ رأی از ۳۱ رأی پیروز شد. در انتخابات شهرداری تهران، محمدباقر قالیباف ۵۴/۸ درصد با ۱۷ رأی از ۳۱ رأی برای سومین بار به شهرداری تهران انتخاب شد.

این نتایج طبیعتاً دارای پیامی مشخص است که به نظر حاکی از تغییر رویکرد مردم در نحوه ی انتخابشان و سلایقشان است. پیش بینی می شود به دلایل ذیل، مردم در دهه ی جاری، در انتخابات مختلف خود، به گزینه هایی رأی دهند که نهایتاً با رأی بین پنجاه و چند درصد به سمت های وابسته به صندوق رأی، دست یابند.

۱- دلزده شدن مردم از فضای افراط و تفریط و تند و کند و دوم خرداد و سوم تیر موجب شد تا مردم به گفتمانی از جنس بی تنش روی آورند. مردم از پیام گفتمانی و حس گفتمانی هم دوم خردادی ها خسته شده اند و هم طیفی که اکنون نمایندگی آن به طور شاخص به عهده ی جبهه ی پایداری است. سلایق و انتخاب های مردم در طیفی قرار گرفته است که این پیوستار، به طور شناور در گردش است اما کف و سقف آن مشخص خواهد بود به نحوی که دیگر نه شاهد دوم خردادی خواهیم بود که فضای هنجارشکنانه ی طیف خاتمی بر جامعه حاکم شود و نه شاهد فضایی که حسن سابقه و تجربه و شایستگی و تخصص، جایش را به شعار محوری بدهد.

۲- با تجربه ای شانزده ساله از فضای داغ انتخاباتی در میان مردم و شنیدن شعارها و مشاهده ی عملکرد دولت هفتم و هشتم خاتمی و نهم و دهم احمدی نژاد، پختگی ای در مردم در حال شکل گیری است که نه به هر شعاری فریفته می شوند و نه جو زده. اگرچه شاید به نظر برسد که در انتخابات اخیر، گازانبر و کلید، اثراتی مثبت و تخریبی برای حسن روحانی و محمدباقر قالیباف داشتند، اما اگر آن نمادها هم ساخته نمی شد، مردم رأیشان چندان تغییری نمی کرد؛ زیرا نمادها فقط یک نشانه هستند برای تداعی گری یک اتفاق و یک واقعیت که در مورد کلید و گازانبر، همان مناظره ی سوم و دفاع ضعیف قالیباف از موضع به حق خود پس از حمله اش به روحانی بود.

اما از دلایل شاخص افزایش معنادار تصمیمات عقل محور و پخته ی مردم ، این بود که نه سراغ عارف (حتی به شرط عدم انصراف) می رفتند و نه سراغ جلیلی.

۳- رأی شکننده ی روحانی، وضعیتی پایدار و با ثبات شبیه فرانسه می تواند داشته باشد و از طرفی دیگر وضعیتی شبیه مرسی. قاعدتاً با در نظر گرفتن چارچوب استوار و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حالت دوم مردود است. اما در صورت تحقق حالت اول، باید در نظر داشت که این اتفاق اگر به معنای فاصله گرفتن از رأی آوری نامزدها به سبک ایالات متحده ی آمریکا باشد، اتفاق مبارکی است و نزدیک شدن رقابت های سیاسی و پر شدن شکاف بین فرد برنده با دیگر نامزدها، نشان دهنده ی افزایش وحدت و اسنجام ملی و بهبود یکپارچگی ملت خواهد شد.

۴- ایجاد جریانی جدید و موجی با ثبات و معتدل که در آن نه یک جناح بلکه همه ی جناح ها حضور دارند، از ملزومات تضمین موفقیت و افزایش رضایت ملی و نیز نخبگان، نسبت به شرایط کشور و تقسیم قدرت خواهد بود. پس قاعدتاً وقتی دولتی با ۵۰/۷ درصد رأی مردم پیروز می شود، خیلی متواضعانه تر به تعامل و رایزنی با جریانات سیاسی خواهد پرداخت و ادعا نمی کند که الآن این پیروزی مثلاً هفتاد درصدی وی، یعنی این که مایلند که سمت های اجرایی و مدیریتی و نیز دیگر مناصب حکومتی کشور، به طور انحصاری و مستبدانه، توسط جریان خاص مصادره و بلکه تسخیر شود.

تجربه ثابت کرده که رفتار حزبی چه توسط دوم خردادی ها و چه توسط سوم تیری ها، وقتی به جای تعدیل، منجر به حذف می شود، نتیجه اش کینه و بغض جناح مقابل است. اگرچه افرادی که نه حسب شایستگی بلکه بر اساس روابط منصبی را غصب کرده اند، چه بهتر آن که هر چه سریع تر آن منصب غصبی را به اهلش واگذارند؛ اما وقتی مبنای تقسیم قدرت، صرفا جناح بازی و حزب گرایی فارغ از شایستگی و حسن تجربه باشد، نتیجه اش بی توجهی به منافع ملی و مصالح کشور می شود و ثمره ای جز لا اقل دو دوره ی هشت ساله انتقام جویی دو دولت با دو گفتمان متناقض نخواهد بود که مصداق آن، هشت سال مدیریت اتوبوسی دولت های دوم خردادی هفتم و هشتم و انتقام جویی از طیف غیر روشنفکر و غیر دگراندیش بود که طبیعتاً از دل این عقده گشایی، دولت های نهم و دهم نیز انتقام جویی کرد و کل آن نیروهای اتوبوسی را خارج و به عنوان تسویه حساب سیاسی، افراد هم حزب خود را فارغ از شایستگی ها، به طور اتوبوسی جایگزین آن اتوبوسی ها سابق کرد.

۵- کارآمدی باید افزایش یابد چون هیچ حاشیه ی امنی برای گروه حاکم از جهت تکرار رأی مردم نخواهد ماند. یعنی وقتی شخصی با هفت دهم درصد یک و شش دهم درصد یا چهار و شش دهم درصد پیروز یک کارزار انتخاباتی می شود، می داند که این پیروزی، قابل اتکاء نیست مگر در صورت پیشرفت و بهبود عملکرد و تقویت جایگاه خود در ذهن منتخبان مردم یا خود مردم. پس از این جهت، این رأی شکننده حسنی است که موجبات پیشرفت و توسعه ی پایدار می شود.

۶- مورد فوق و شکنندگی آراء، باعث می شود تا لجاجت و تک روی حزبی، جای خودش را به تعامل حزبی و حتی معاملات و لابی های نانوشته دهد. الزاماً عیب نیست که دولتی، متشکل از جناح های مختلف و جریان های سیاسی مختلف شود؛ در عمل مشخصاً یک حسن محسوب می شود. اما از آن جا که چه در ایام انتخابات و چه در بعد از آن، برخی گروه های انحصار طلب، تعاملات سیاسی را با برچسب «شرکت سهامی» بدنام کردند، باید گفت که تصور کنیم انتخابی ناگزیر پیش رو داریم؛ انتخابی که در طرف اول آن انحصار گرایی، تک روی جناحی و حزبی باشد و در طرف دوم لابی گری و تعاملات حزبی و معاملات جناحی. بعد در نظر بگیریم که شانزده سال متوالی از ۷۶ تا ۹۲، دو شاهد مثال پی در پی از انحصار طلبی گروهی و استبداد جناحی در دو دولت دوم خردادی و دولت سوم تیری شاهد بودیم.

در اولی جناح روشن فکر که به عنوان اصلاح طلبان خود را مطرح کرد، نه به اغراق بلکه بر اساس ادعای شاهدان عینی، از وزیر تا آبدارچی یک وزارت خانه را به دلیل هم گفتمان نبودن برکنار کرد و فضای هنجار ستیز و چارچوب گریزش آن قدر بی مهابا پیشروی کرد، که مفاهیمی بنیادین هم چون امام زمان و ولایت فقیه هم از گزند رد و تخطئه ی آنان مصون نماند.

در دومی شاهد دولتی بودیم که آن هم اقدام به برکناری تمامی افراد پیشین کرد که البته حق هر دولت جدید و تا حدی طبیعی است؛ اما اتفاقی که رخ داد این بود که به کلی سراپای دولت های قبل را زیر علامتی سؤالی برد که این علامت سؤال در انتهای دولت دهم، گریبان خودش را گرفت. طبیعتاً با چنین تجربیات تلخی، همه بی درنگ، گزینه ی دوم را انتخاب خواهند کرد.

۷- مردم طاقت پوست اندازی یا دگردیسی دارند چون اقتضای زمان و مکان و لازمه ی تطابق با شرایط روز است، ولی طاقت جهش ژنتیکی و تغییر نژاد را خیر. به تعبیر دیگر، مردم طاقت اقتصاد مقاومتی را دارند ولی دیگر یارای آن نیست که طرح هایی خلق الساعه و بی پشتوانه اجرا شود و مردم هم در عملی انجام شده قرار بگیرند که خود را برای مواجهه ی با آن اصلاً آماده نکرده اند. مردم در این انتخابات ثابت کردند که به تغییر تدریجی اعتقاد دارند؛ مردم با تجربه ی این ۱۶ سال، به این تجربه ی گران قدر دست یافته اند که اگر پس از ورزش شدید، عطش فراوان بر تو غلبه کرده، شاید نوشیدن آب یخ، در لحظه، بسیار گوارا باشد ولی بدین ترتیب از چاییدن بعد از آن رفع عطش نباید گلایه کرد.

این از درس های پرهزینه ی مدیریت این ۱۶ سال کشور بوده که این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا؛ واقعیتی محتوم است که مدیریت اتوبوسی تفریطی ها و دوم خردادی ها منجر به مدیریت اتوبوسی ای در جواب آن مدیریت اتوبوسی می شود و این بار توسط جناح مقابل که در این مورد سوم تیری ها بودند.

۸- پیش بینی می شود این رأی حداقلی که اتفاقا اصلاً نشانه ای نامبارک در فضای سیاسی کشور محسوب نمی شود، منجر به از بین رفتن فضای دوقطبی در بین مردم و نیز متحد شدن افراد معتدل، میانه رو و معقول دو جریان موسوم به اصول گرایی و اصلاح طلبی گردد. به این ترتیب که افرادی معتدل و با عقاید مشترک اما سلایق متفاوت، با مبانی یکسان ولی رویکردهای مختلف، مجال یابند تا حول محور این طیف پنجاه و چند درصدی، بتوانند با انسجام و قدرت به مدیریت کشور بپردازند.

۹ - لازم به ذکر است که طیفی از دوم خردادی های تندرو، به دلیل دریافت فاصله ی گفتمانی شان با دولت اعتدال گرا، اصرار دارند تا با هر تحمیل و فشار ممکن، نهادهای حاکمیتی مختلف از شورای شهر و شهرداری ها گرفته تا مجلس شورای اسلامی را تسخیر کنند. اگرچه در انتخابات شهرداری تهران این تلاش نافرجام ماند، ولی باز هم همان قاعده ی پنجاه و چند درصدی حفظ شود و قالیباف تنها با دو رأی به مثابه ۴/۶ درصد توانست رقیب خود محسن هاشمی را شکست دهد.

بر اساس شواهد و قراین موجود در بین جریان های سیاسی فعلی و نیز مطالبات و فضای موجود در جامعه، این اتفاقات در انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم در سال ۹۴ نیز رخ دهد و فهرست میانه روها، با رأیی شکننده ولی حداکثری، مجدداً مهر تأیید دیگری باشد بر آن چه در این یادداشت، آن را دهه ی پنجاه و چند درصدی ها نامیدم.

۱۰ - در انتها لازم به ذکر است که موضع نهایی نگارنده، به این ترتیب است که هرچه اختلاف بین جناح های حاکم کم تر باشد، رقابت فشرده تر می شود و این رقابت فشرده در عرصه ی مدیریتی و سیاسی کشور، نه تنها موجبات تنش را ایجاد نمی کند، بلکه باعث ثبات بیشتر، پیشرفت و توسعه ی پایدار و مستحکم شدن هرچه بیشتر پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز چرخش بیشتر و بهتر قدرت در بین هر گروه و جریانی می شود که توانسته شایستگی بیشتری از خود نشان دهد.

این ها هیچ کدام به این معنا نیست که فقط تجربه و سابقه و شایستگی مبنای انتخاب مردم قرار خواهد گرفت و گفتمان و شور آفرینی از طریق شعار، دیگر نمی تواند رأی ساز باشد. اما شعارهایی هم که رأی ساز خواهند بود، شعارهای ثبات ساز است نه شعارهای هنجار شکنانه و ساختار گریز مثل دوم خرداد و سوم تیر. در این دو مقطع شاهد بودیم که جامعه به گفتمان هایی رأی داد که پدیده هایی جدید و سخنی نو بودند و اتفاقاً با گذشته ی خود در ستیز و از تکرار در گریز؛ اما آن نظام جوان و ملت جوان، اکنون به نظامی پخته تر و ملتی سرد و گرم چشیده تر بدل گشته که سعی می کند آزمون و خطا نکند
 
کلمات کلیدی : احسان رستگار، دهه پنجاه درصدی ها، چهل سالگی نظام، گفتمان سوم
 
امير110
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۸:۵۲:۵۶
لطف كنيد خود را جاي مردم نگذاريد و از طرف آنها سخن پراكني نكنيد. شما همان كساني هستيد كه با نظر سنجي هاي دروغين در انتخابات رياست جمهوري كسي ديگر را پيشتاز مي د انستيد. به شما مدعيان انحصارطلبي ورشكسته اين مردم مردم گفتن نمي آيد. (1633785) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۰۶:۵۹
تندروهای اصلاح طلب برنده نشند چون امکان حضور نداشتند این راهم در نظر بگیرید (1633811) (alef-4)
 
احسان رستگار
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۱:۵۹:۱۱
نویسنده ی یادداشت:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام
عارف در میان این افراد فرد تندی بود ولی در هیچ یک از نظرسنجی ها حتی نظرسنجی های مورد تایید ستاد روحانی، رأی عارف از ده تا دوازده درصد تجاوز نکرد و به همین دلیل خاتمی از روحانی حمایت کرد وگرنه گفتمان خاتمی به عارف نزدیک بود نه روحانی.
گفتمان به معنای خود فرد نیست بلکه به این معناست اگر گفتمان دوم خرداد یک نماینده دارد و در این انتخابات این نماینده محمدرضا عارف بود، چرا رأی نمی آورد؟
چون گفتمانشان دیگر رنگ و لعابش فریبنده نیست.
بسیاری افراد تحلیلشان این است که احمدی نژاد هم اگر برای بار سوم در انتخابات شرکت می کرد باز هم رأی بالایی می آورد.
آیا این بدان معناست که گفتمان احمدی نژاد محبوب است؟! خیر این بدان معناست که شخصاً آدم محبوبی است، همین.
ضمن این که تفاوت عمده ای هست بین محبوبیت و رأی آوری.
بسیاری از کسانی که به قالیباف رأی ندادند از وی خوششان می آمد ولی وی را به قدر کفایت شایسته نمی دانستند.
پس بحث محبوبیت و رأی آوری جدای از هم است. (1634131) (alef-4)
 
یه بنده خدا
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۱:۳۲:۴۳
برام جالبه نویسنده کامنت بقیه براش مهمه.به این میگن دموکراسی واقعی.
اما در جواب نویسنده باید بگم :
1.اگه به نظرسنجی ها بود که اقای قالیباف تو اکثرشون اول بودن اما نتیجه یه چیز دیگه شد.پس درست نیست که گفته بشه تو نظرسنجی ها اقای عارف جند درصد رای میاورد.
2.کی گفته گفتمان 2خرداد رنگ ولعاب نداره.ما جوونا هیچ وقت طعم خوش 2خرداد از یاد نمیبریم.
3.یک سوال :ایا اقای احمدی نژاد بعداز این 8سال و این سوابق کاری هنوز محبوب است؟
4.اتفاقا بسیاری از کسانیکه به اقای قالیباف رای ندادند میدانستند که اقای قالیباف سوایق مدیریتی خوبی دارد. (1634486) (alef-13)
 
عماد
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۲۵:۵۱
دوست عزیز
نظر سنجی ها همیشه درست نسان داده اند
در نظر سنجی ها قبل از کنار کشیدن عارف رای قالیباف و روحانی تقریبا برابر بود
قبل از کنار کشیدن عارف هم رای قالباف از بقیه بیشتر بود
با کنار کشیدن عارف به نفع روحانی در سه روز آخر رایش رشد سریعی داشت
اینها رو نظر سنجی ها می گن!
نظر سنجی دو هفته به انتخابات مربوط به همان موقع است
و نظرسنجی روز فبل از انتخابات هم (1634807) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۴۲:۰۰
به نظرسنجیا نمیشه اعتماد کرد، به خیلی چیزا بستگی داره، شما اینجا یه نقد منفی راجع به دولت بنویسی کلی بر علیهت موضع میگیرن ولی اگه تو سایت رجانیوز بنویسی کلی هم ازت تعریف میکنن. یه خورده واقع بینانه تر به قضایا نگاه کنیم. یه جامعهمحدود آماری نشون دهنده همه اقشار و همه نظرات نیست. (1635215) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۲۸:۱۳
نظرسنجی هایی که برای اصول گراها شده بود درست نیست و فقط نظرسنجی که برای عراف انجام می شد درست بود!!!!
چه کینه ای ازعارف و خاتمی و هاشمی به دل دارند این آقایان .. (1635360) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۲۱:۳۸:۰۴
دوست عزیز عارف کاندید حداکثری اصلاحات نبود‌. چون اگه بود رد صلاحیت می شد! کلا شورا نگهبان هر کاندید رای آور اصلاح طلبان رو رد صلاحیت میکنه‌ ، (1636900) (alef-4)
 
مهی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۵۳:۳۱
سوابق قالیباف که ماهه

ولی هنوز هنوزها کار داره تا به ریاست جمهوری برسه
من برا سنش روحانی رو انتخاب کردم و"""""""""""" الا اصلا حزب و گروه ذره ای برام اهمیت نداشت و نداره"""""" (1634879) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۳:۴۴:۴۸
دوست عزيز اگه ميدونستند عارف راي مياره مجبورش نميكردند برخلاف تمايلش به نفع روحاني كنار بكشه
لطفا منتش كنيد (1635629) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۳:۴۴:۵۲
دوست عزيز اگه ميدونستند عارف راي مياره مجبورش نميكردند برخلاف تمايلش به نفع روحاني كنار بكشه
لطفا منتش كنيد (1635630) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۷:۳۰:۱۵
آقای رستگار
این نظر سنجی که شما می گویید قالیباف را برنده قطعی انتخابات می دانست. هیچکدامشان پیروزی روحانی در دور اول را پیش بینی نمی کردند. پس به آنها استناد نکنید.
اگر حمایت خاتمی و هاشمی نبود اکنون روحانی شکست خورده بود. (1634587) (alef-18)
 
بنده خدا
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۱۴:۵۴
آقای رستگار محترم این جمله شما :
((رای تداعی گری یک اتفاق و یک واقعیت که در مورد کلید و گازانبر، همان مناظره ی سوم و دفاع ضعیف قالیباف از موضع به حق خود پس از حمله اش به روحانی بود.))
عمق علاقه شما به قالیباف رو مشخص می کنه، داشتن علاقه اشکالی نداره و تاثیر علایق در متن بیطرفی نویسنده رو از بین می بره و تاثیر کلامش رو کم یا هیچ می کنه (1634642) (alef-18)
 
علی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۵۶:۴۳
کسایی که به قالیباف رای ندادن ازش خوششون میاد ولی اونا که قرار بود به عارف رای ندهند و به روحانی بدن از عارف بدشون میومد و این یعنی اینکه اصلاحات طرفدار نداره
خیلی جالبه!!! (1634731) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۴۴:۱۶
اگر این که شما می گی باشه پس باید اصول گرها رای میاوردند چون تو نظر سنجی ها اول بوند !! ضمنا اصول گراها با همه امکاناتشون از جمله رسانه ملی از یک سال قبلشرکه در اختیار قالیباف و جلیلی بود فقط 25 درصد از آاری ماخوزه آورند و از اونجایی که اصولگرایان تکلیفی رای میدهند از کل واجدین شرایط هم بیش از این نمی تونستند رای بیارن..
مشکل بزرگ رای نیاوردین اصلاحات هم در شوراها و هم در مجلس ما بودیم که جدی نگرفتیم و تحریم کردیم.. خوشبختانه آلان به این اشتباه بزرگ واقف شدیم و جبران خواهیم کرد.. (1634856) (alef-18)
 
نوید
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۱۰:۵۳
شما چون خودت قالیبافی هستی داری اینو میگی.
اگه خاتمی محبوب نبود که توی عکس های قبل انتخاباتی رو حانی این قدر از عکس خاتمی استفاده نمی شد. (1635111) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۴:۲۱
ضمن احترام به نظر شما یادآور می شوم شورای نگهبان و البته مجلس اصولگرا کاندیداهای اصلی طیف اصلاح طلب را درو کردند به نحوی که اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر مجبور به پر کردن لیست با افراد گمنام شدند و در انتخابات ریاست جمهوری هم جناب دکتر عارف یک کاندیدای حداقلی بود که البته در صورتی که در انتخابات تا پایان می بود شاید توزیع آرا سبب می شد که نتیجه انتخابات به گونه دیگری رقم بخورد.جناب آقای احمدی نژاد می توانست دوباره رای بیاورد منتها با قانون شکنی از جمله تهمت زدن و ساختارشکنی هایی که به پشتوانه دستگاه های حکومتی و طیف اصولگرایان رخ می داد.به عنوان نمونه اجازه ندادن به هاشمی رفسنجانی،ناطق نوری و محسن صفایی فراهانی،دکتر معین و ...که در مناظره های انتخاباتی 88 مورد تهمت قرار گرفتند و وقت 24 دقیقه ای که صداوسیما به ایشان داد در رای ایشان تاثیرگذار بود.استفاده از امکانات حکومتی و دولتی برای تبلیغات انتخاباتی ورود نیروهای نظامی و کمیته امداد و... به موضوع نیز موارد دیگری که در صورت نگاشتن منتشر نمی شود در این رای آوری (؟؟؟)موثر بوده است.بنابراین کسب محبوبیت بدون رعایت رقابت برابر نمی تواند ملاک تحلیل قرار گیرد. (1634916) (alef-18)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۴۶:۵۴
جناب آقاي احسا رستگار نويسنده محترم "الف" - با سلام و احترام مي خواهم عرض كنم بر خلاف نظر جنابعالي كه معتقديد بين محبوبيت و راي آوري تفاوت وجود دارد و اين دو جداي از هم هستند اتفاقا انتخابات برگزار شده در طي سالهي پس از انقلاب اسلامي ايران نمايانگر آن است كه در اكثر مواقع و به شرط حضور قابل قبول شركت كنندگان در صحنه انتخابات بيشترين آراي مردم به كساني داده شده است كه يا خودشان در جامعه از درجه محبوبيت بالايي برخوردار بوده اند و يا آنكه از سوي شخصيت يا شخصيت هايي حمايت و پشتيباني مي شده اند كه آنان نزد مردم محبوبيت بالايي داشته اند.بنده به ميزان درستي يا نادرستي اين نحوه راي دادن كاري ندارم اما واقعيت امر درست بر خلاف نظر و ديدگاه جنابعالي در حال انجام و يا به وقوع پيوستن بوده است و خواهد بود و به اين سادگي ها هم اين ارتباط مستقيم و كاملا معنا دار ميزان محبوبيت و ميزان راي آوري دچار خدشه و يا تغييري نخواهد شد.ضمنا قرائن حاكي از آن نيست كه چنانچه رئيس جمهور سابق ميتوانست براي بار سوم هم كانديداي رياست جمهوري شوند باز هم راي بالايي مي آورد!!! نحوه حضور و آراي ماخوذه در اين دوره برداشت متفاوتي از تحليل و يا پيش بيني احتمالا تقريبا ناممكن جنابعالي را بدست ميدهد. و من الله التوفيق. (1635026) (alef-4)
 
حق
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۵۳:۴۳
احمدی نزاد به .... پیوست (1635250) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۲۵:۴۲
جناب نویسنده محترم،شما این حرفارو نگی چی بگی!!!
اصولگرایان اگر طرفداری اکثریتو داشتن،اصلا نیازی نبود هرروز هرروز،حرفای شمارو بکنن تو بوق و کرنا و فریاد بزنن "گفتمان اصلاحات ازبیخ وبن افراطه و یک مورد خاص!هم درگفتمان اصولگرا،افراطی وجودداره" و متأسفانه پیش خودتون به این نتیجه مضحک برسین که اصلاحات کلا طرفداری بین مردم نداره وباز این اصولگرایان(غیرازجبهه پایداری)هستن که محبوب مردمن!! .بارها وبارها این نطقهارو اززبان آقای توکلی مخصوصا در باصطلاح دفاع ازکابینه آقای روحانی!هم شنیدیم..نمیدونم چه اصراری دارین این موضوع رو به زور به مردم تحمیل کنین.شما خودت بهترازهرکسی میدونی اگرآقای روحانی رئیس جمهور شد،بعدازخدا فقط درسایه حمایت هاشمی و خاتمی بود.همینایی که امثال شما اونارو افراطی میدونین!صادقانه به من بگین کدومیک ازاصولگراهای حتی باصطلاح معتدلتون هم ازروحانی حمایت کردن؟!تنها نماینده جبهه پایداری آقای جلیلی بود.چراهمین آقای قالیباف شما یا آقای ولایتی رأی نیاوردن؟! اختلاف رأی۱۳میلیونی بانفراول که بقول شما افراطیا پشتش بودن،میفهمین یعنی چی؟!دلیل باز بقول شما لب مرزی بودن رأی آقای روحانی یاآقای مسجدجامعی هم خیلی واضح وروشنه.نگو نمیدونم که هرگز باورنمیکنم!...انقد اصلاح طلبارو مورد ظلم قراردادن،انقد ردصلاحیتشون کردن که بیچاره ها مجبورشدن ازاینور و اونور واسه لیستشون آدم جمع کنن! میفهمین که...خلاصه اینکه آقای نویسنده،چیزی عیان است،فکرمیکنین حاجت به بیان است؟! (1635350) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۶:۱۵:۳۷
ف چرا اخلاق و حقیقت رو زیرپا میزاری؟!درسته گاهی اوقات نظرات مخالفو انعکاس میدی،ولی این اصلا کافی نیست! چون فقط گاهی اوقاته و نه همیشه!!بهرحال نظرمو دوباره مینویسم،بامید اینکه منتشر شه!
جناب آقای نویسنده،شما مجبوری این حرفای تکراری و نخ نما و متناقض!!!رو بزنی،چون چیزدیگه ای واسه گفتن نداری!!دلیل اینکه میگم حرفاتون متناقضه اینه که یجایی میگین آقای احمدی اگر بارسوم هم شرکت میکرد،رأی بالایی میاورد چون محبوبه!که این خودش جای بحث داره و ازطرف دیگه آقای قالیباف رو مثال میزنین و میفرمایین خیلیا قالیباف رو دوست داشتن ولی چون فکرکردن کفایت لازم رو نداره بهش رأی ندادن! نه برادرمن!حرفای حضرتعالی بهیچ عنوان قابل اتکا نیست.کسی که لیاقت وکفایتشو در"عمل" نشون داده،صددرصد محبوب مردم خواهدبود واین گفته شماکه رأی آوری و محبوبیت دوچیز جدا ازهمه کاملا غلطه!شما خودت هم این حرفارو قبول نداری وفقط خواستی جوابی داده باشی!پس اجازه بدین که بخشی ازحرفاتونو نادیده بگیرم! واما جناب آقای رستگار! اگر دوستان شما اینهمه طرفدار بین مردم دارن،دیگه نیازی نیست هرروز امثال شما،این حرفارو تو بوق و کرنا کنن و فریاد بزنن که مثلا کل گفتمان اصلاح طلبی خلاصه میشه توافراط و درگفتمان اصولگرایی غیرازیک گروه خاص،الباقی ماهن و معتدل! و بعد متأسفانه پیش خودتون به این نتیجه مضحک برسین که فقط این اصولگرایان هستن که محبوب دل مردمن و لاغیر!البته این صحبتهارو دکترتوکلی هم در نطقهاشون در باصطلاح دفاع ازکابینه آقای روحانی داشتن! شما به من بگو،کدومیک از همین اصولگراهای حتی مثلا معتدلتون هم ازآقای روحانی حمایت کردن؟! شما خودت بهترازهرکس دیگه ای میدونی اگر آقای روحانی رئیس جمهور شد،بعد خدا،صرفا درسایه حمایت هاشمی وروحانی بوده.همونایی که شما اسمشونو گذاشتی تندوافراطی!!! نویسنده محترم!تنها نامزد جبهه پایداری آقای جلیلی بودن و بقیه غیرازیکی دومورد،ازهمین اصولگرایان مثلا معتدل بودن!چرا هیچکدوم رأی نیاوردن؟! چراهمین آقای قالیباف شما اختلاف رأی ۱۳میلیونی بانفراول داشتن؟! نفراولی که بقول شما همین افراطیا حمایتش کردن!!!چرا شما یکم انصاف ندارین؟!چرا استناد کردین به نظرسنجی هایی که اول و آخر دروغ وچرت بودن؟!چرا میخواین به زور نظراتتون رو به بقیه تحمیل کنین؟! شما دلیل واقعی رأی های بقول خودتون لب مرزی این عزیزانو نمیدونین؟!نگین نه که باورش سخته!اصولگرایانی که حالا لقب قبیله گرایی روبه حزب مقابل میدن!،یه وقتی بیشتر اصلاح طلبارو ازصحنه حذف کردن.حالا ازصحنه حذف کردن هیچی،فدای سرشون!،طبق عادت همیشگی،همشونو با دروغ و تهمت و افترا بمباران شخصیتی کردن!و موجب ردصلاحیتشون شدن و باعث شدن اصلاح طلبا ازناکجاآباد!واسه خودشون آدم جمع کنن ولیست بدن!!
الف نظرمو چاب کن،شاید جوابی داشته باشن و منو قانع کنن! (1636082) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۳ ۱۰:۴۸:۰۱
مطمئن باشید اگر خاتمی می آمد دوباره 2 خرداد با شدت بیشتر تکرار میشد. محبوبیت خاتمی بینظیره و اگر عارف می موند با حمایت خاتمی 80 درصد آرا رو کسب میکرد
ضمن اینکه رای اصولگراها فقط جلیلی و حداد بود. لطفا رای قالیباف رو به خودتون نگیرید. (1641216) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۱:۳۷:۴۱
دقیقا... لطفا واقع بین باشید و وقت خودرا صرف تحلیل واقع بینانه کنید...جناب نگارنده محترم...در خلوت خودتان به این بیاندیشید که درهرانتخاباتی سید محمد خاتمی اگرباشد،چند درصد رای خواهد داشت...البته خود این نیز نیاز به اسیب شناسی دارد،اما لطفا بنابر موهومات وقت و ذهن ارزشمندتان را صرف ننمایید، (1634493) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۱۱:۰۹
یعنی دوره64 درصد تموم شد؟ (1634767) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۵۸:۱۷
توپ تانک مسلسل/دیگر اثر ندارد/حکومت آمریکا /دیگر ثمر ندارد. (1634896) (alef-4)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۵۷:۵۵
جالبی اش اینه که قالیباف بعد از انتخاب به عنوان شهردار به دیدار خاتمی عزیز رفت حتی اون هم عاشق خاتمی است. (1635065) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۵۷:۳۵
نویسنده این مقاله عالیه (1635265) (alef-18)
 
علی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۳:۰۳:۴۹
2 خرداد برای ما آرزو شده.اگر عزیزمان خاتمی کاندید می شد قطعا با رای خیلی بالایی رییس جمهور بود.مقاله را نپسندیدم چون که رنگ و بوی کیهان را دارد.خودش می بافدو تایید می کند و رد می کند.گفته ی دوستمتن صحیح است اساسا به اصلاح طلبان امکان رقابت داده نشد. (1635484) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۲۳:۱۵:۳۶
از بین55 میلیون واجد شرایط حدود 20 میلیون هم رای ندادند خوبه این رو هم در تحلیلهااتون وارد کنید(55 میلیون رو اقای غرضی به نقل از مرکز امار گفتند)
ضمنا درصدی هم رای باطله دادند. (1637086) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۱۵:۰۹
اگر اون کسایی که تو انتخابات شرکت نکردند شرکت می کردند الان بالای 60 درصد طرفدار دولت روحانی بودند (1633824) (alef-4)
 
عیسی مسلمان
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۳:۲۰:۳۹
به نام خدا

آقای روحانی با شعار اعتدال و مخالفت با افراط وارد انتخابات شدند. بنابراین منظورتان چیست که اگر افراطی ها در انتخابات شرکت میکردند دولت اعتدال بالای 60 درصد رأی میآورد!! (1634297) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۴۰:۰۷
ضمن تأیید نظر دوست عزیزم، از نگارنده تقاضای عاجزانه دارم که واقع بین باشند و ببینند اوضاع استاندارد یک جامعه به چه شکلی خواهد بود. متأسفانه مسوولان ما همیشه در یک توهمی اسیرند که اگر سنگ هم از آسمان ببارد این ملت صحنه را ترک نخواهد کرد. بسیار خوب. حرفی نیست ولی چرا ما اندکی به نصایح بزرگان دینمان از جمله مولا علی دقت نمی کنیم که تمام تلاشش در برقراری عدالت و حکومت عادل بود؟ خوب مسلم است که مردم از این 8 سال به تنگ اومدن و عده کثیری از جمله خود اینجانب قصد رأی دادن نداشتند. جالبه که نگارنده با فرانسه مقایسه می کنه ولی سخت در اشتباهه! فرانسه فرانسه س اینجا هم ایرانه با رشد اقتصادی منفی 5! اینجا الان ملت لب مرز ایستادن و وای بحال مسوولان اگه بخوان باز اسیر افراط بشن. این انتخابات شاید آخرین فرصت مردم بود که به نظام دادن برای اصلاح! اینو هرگز فراموش نکنید. (1635017) (alef-6)
 
هفشین
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۵۸:۳۲
برا خودت اسفند دود کن محافظم بگیر ندزدنت نابغه (1635270) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۳:۴۷:۲۴
افرادي كه در انتخابات شركت نكردند اصلا به نظام اعتقادي ندارند كه راي نداده اند پس بحث راجع به رايشون بحثي باطل است (1635637) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۲۲:۰۸
اصلاح طلب ها می خواند تعامل کنند اصولگراها نمی خوانند نمونش همین جلسه رای اعتماد:
اصلاح طلبها و اصول گراها تو وزارت خانه های سیاسی با هم اختلاف نظر دارند
روحانی به خاطر مجلس مهم ترین وزارت خونه یعنی وزارت کشورو داد به یه اصولگرا
وزارت ارشاد و اطلاعات هم داد به به اصول گرای معتدل ولی آقایان به آقای نجقی و میلی منفرد رای ندادند
حالا به من بگید واقعا کی نمی خواد تعامل کنه (1633847) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۰:۱۱:۰۳
نظرت با حال بود کلی شادمون کردی!!!! (1634379) (alef-18)
 
javad
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۳۵:۱۹
خودتون خوب می دونید اگر آقای هاشمی یا خاتمی کاندید می شد و مردم را اینقدر از سال 88 آزار نمی دادید رای گرایش اصلاح طلبان 80 در صد است. بی خودی توهم نزنید. روحانی هم یه تنه از تمام چند کاندیدای دیگر بیشتر رای آورد و اگر کار به مرحله دوم می کشید اونوقت مات می شدید. (1633872) (alef-18)
 
علی
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۳۵:۲۰
تنها دلیل این وضعیت عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت اصلاح طلبان است. آقایون وقتی دیدند هاشمی رایش بالای 70 درصده آن کاری را کردند که نباید، الان می آیند کرکری می خوانند که رای این دو گروه خیلی به هم نزدیکه،اونم بعد 8 سال شخم زدن این مملکت. به رو رو برم!!!!!!!!!! (1633873) (alef-18)
 
ali
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۳۷:۳۱
تنها دلیل این وضعیت عملکرد مخرب شورای نگهبان در رد صلاحیت اصلاح طلبان است. آقایون وقتی دیدند هاشمی رایش بالای 70 درصده آن کاری را کردند که نباید، الان می آیند کرکری می خوانند که رای این دو گروه خیلی به هم نزدیکه،اونم بعد 8 سال شخم زدن این مملکت. به رو رو برم!!!!!!!!!! (1633876) (alef-18)
 
نسل دوم
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۱۹:۵۷:۵۶
بله شما درست میفرمایید مردم از دوم خرداد و خاتمی و .. متنفر شدند و این موضوع از انتخابات اخیر کاملا مشخص بود !!!!!!!! در ضمن من پیشنهاد میکنم بعد از این آقای نگارنده مطلب فوق که این قدر از فکر مردم خبر دارند به جای مردم در تمامی انتخابات شرکت کنند و بیخود این همه هزینه به کشور تحمیل نشود. (1633909) (alef-18)
 
آتوسا
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۱:۳۲:۴۱
این مردم هروقت به هرکی که فکر کردن میتونه مشکلات اقتصادی رو کم کنه رای دادن. پس بیخود نظریاتی رو که تو انتخابات بعدی به احتمال 150 درصد نقض میشه به خورد مردم نده. ممنون (1634085) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۱:۴۸:۲۱
مطلب خوبی بود ولی خاتمی محبوبه.اگرچه دوم خرداد یعنی خاتمی ولی محبوبه.قبول کنین محبوبه.البته محبوبی به این معنا نیست که هر کی محبوبه رای می آره و هر کی محبوب نیست رای نمی آره. اینو می دونم. (1634120) (alef-4)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۱:۵۲:۵۱
مثل احمدي نژاد (1634505) (alef-18)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۱:۵۸:۳۴
قیاس کردن دولت نهم ودهم با اصلاحات ظلم به تاریخ است اینده خواهد نوشت ما از نطر فرهنگ انقلابی بر گشتیم به سالهای اول انقلاب در حالی که در دوران بازندگی به دوران قبل از انقلاب برمیگشتیم (1634130) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۲:۰۳:۱۹
کدام "فضای هنجارشکنانه ی طیف خاتمی" ؟!!
چرا و به چه حقی گفتمان دوم خراد را با سوم تیر! مقایسه می کنید؟ (1634138) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۲:۳۳:۰۰
اینجا درصد کار نمیکنه !! تعداد مهمه
186000 میلیون در برابر 9 میلیون !! (1634203) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۲:۳۶:۰۲
این تهدید بود؟
ببینید اونایی که به حسن روحانی رای ندادند اصول گرا نبودند. فاصله رای اصول گراهای تهدید کننده با روحانی بیش از 9 میلیون رای هست..
این رو در نظر بگیرید که کودتا ارتش مصر بر علیه مرسی چندان خیری در ش نبود برای مصر و این فکر را از ذهنتون بیرون کنید که با کمک مجلس در اندیشه کودتا بر آیید.
ضمنا مرسی تندرو افراطی بود و مردم تحملش نکردند.. (1634210) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۲:۳۶:۲۴
این تهدید بود؟
ببینید اونایی که به حسن روحانی رای ندادند اصول گرا نبودند. فاصله رای اصول گراهای تهدید کننده با روحانی بیش از 9 میلیون رای هست..
این رو در نظر بگیرید که کودتا ارتش مصر بر علیه مرسی چندان خیری در ش نبود برای مصر و این فکر را از ذهنتون بیرون کنید که با کمک مجلس در اندیشه کودتا بر آیید.
ضمنا مرسی تندرو افراطی بود و مردم تحملش نکردند.. (1634211) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۳:۱۳:۰۰
مطلبت کاملا یک طرفه هست.از اصلاح طلب های قوی کسی توان شرکت نداشت.رسانه های قوی هم در اختیار اصولگراها هست. (1634280) (alef-13)
 
عیسی مسلمان
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۳:۱۷:۳۱
به نام خدا

شما در تحلیلتان یک نکته ی مهم را از قلم انداختید و آن علّت شروع افراط گرایی از دوم خرداد به بعد بود. علّتی که بیش از آنکه به دولت اصلاحات مربوط باشد، به دولت سازندگی مربوط است. یعنی فضای خفقان و سرکوب شدید هرنوع انتقاد کوچک از عملکرد دستگاههای دولتی که در زمان آقای رفسنجانی وجود داشت را هرگز نباید در هیچ یک از تحلیلهای مربوط به آن دوره از یاد برد و یادمان نرود که در زمان ایشان و در حضور ایشان شعار میدادند که مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است! و ایشان هم هیچ اعتراضی نداشت. خُب پس خیلی طبیعی بود که بعد ار باز شدن آن فضای به شدت بسته ای که دولت سازندگی بوجود آورده بود، فضای افراطی گری برای دولت اصلاحات فراهم گردد. تصور کنید که یا دستتان یک پاندول ساعت را در یک کطرف نگاه داشته اید(دولت سازندگی) سپس که پاندول از دستتان رها میشود و آزاد میشود با سرعت از نقطه ی اعتدال عبور کرده و درست در نقطه ی مقابل دست شما قرار میگیرد(دولت اصلاحات) و پس از یک مکث کوتاه، باز هم به سرعت از نقطه ی اعتدال میگذرد و حالا در مقابل نقطه ی دوم فرار میگیرد(دولت مهرورزی) و پس از یک مکث کوتاه یک بار دیگر از نقطه ی اوج سقوط میکند ولی خوشبختانه ظاهراً اینبار قرار است که کمترین عبور را از نقطه ی اعتدال داشته باشد(دولت تدبیر و امید) و گویا اسطکاک این سالها، سرعت و نیروی لازم برای تغییرات 180 درجه ای را تحلیل برده است.

نکته: تغییرات و جابه جایی 180 درجه ای مواضع آقای هاشمی رفسنجانی در ظرف 8 سال بسیار جالب توجه بود. البته ایشان دیر اقدام کردند زیرا آغاز نمایش تغییر موضعهای ایشان، مصادف شد با جابه جایی پاندول به نزدیک نقطه ی 8 سال قبل!! (1634289) (alef-4)
 
دانیال
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۳:۲۵:۳۵
شما در صورتی میتوانید بگویید مردم گفتمان دوم خرداد را قبول ندارند که حداقل یک کاندید در انتخابات ریاست جمهوری میداشت. ضمنا مردم رایشان به آقای روحانی ، نه ، به اصولگرایان تند رو بود. همچنین آراء انتخاب رییس شورای شهر و شهردار تهران را که تعدادشان 35 نفر است با انتخابات ریاست جمهوری نمیتوان مقایسه کرد. (1634309) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۳:۵۲:۳۴
آب رو بریز همونجایی که میسوزه.
شما نامزد اول اصلاح طلبها رو که نذاشتید ثبت نام کنه.
نامزد دوم و سوم شون رو توی خونه شون حبس کردید
نامزد چهارمشون رو رد صلاحیت کردید.
خیلی از نامزدهای بالقوه دیگه هم یا گوشه زندانند یا فراریشون دادید.
این 50 و چند درصد مال نامزد رده ششم به بعد اصلاحطلبهاست در برابر تمام توان اصولگرایان!
توی مجلس و شورای شهر هم که همه رو به رگبار رد صلاحیت بستید. حالا زر مفت بزن. (1634352) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۱۹ ۲۳:۵۹:۴۹
برنده‌هاي اين انتخابات ساكت‌تر از بازندگان‌اند.
بازندگان آن قدر حرف مي زنند و مطلب مي‌نويسند - مثل همين مقاله- كه بعد از مدتي باورشان مي‌شود كه نباخته‌اند و بعد طلبكار هم مي‌شوند.
حالا اگر هم طلبكار نشوند يك شاهكار ديگر هم هست كه مرتكب شوند و آن اين كه بفرمايند در واقع مردم از برنده‌ها متنفر بوده‌اند و بنابراين راي‌شان سر مرزي بوده است. ما شده‌ايم تند رو، مخالفها و بازنده‌ها هم شده‌اند تندروهاي آن طرف. خودشان شده‌اند طرفداران ميانه روها! حتي سعي مي‌كنند كسي كه ما بهش راي داده‌ايم را از ما جدا كنند و ما را وادار كنند كه به باور اين كه اين آدم در واقع از خودشان است! (1634367) (alef-13)
 
شایان
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۱۵:۵۸
برنده‌هاي اين انتخابات ساكت‌تر از بازندگان‌اند

فوق العاده حرف درستیه ! واقعا آدم در میمونه که چی بگه به این جماعت پر ادعا و وقیح که ظاهرا هیچ اتفاقی نمی تونه اونها رو به خودشون بیاره و هیچ مرزی برای خودشون و ... متصور نیستند ؛ اصول گرایان تندرو بی اصول را عرض می کنم !!! (1635315) (alef-4)
 
ص
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۰:۰۵:۰۱
تمام كسانى كه اولا خدا را ناظر به اعمال و افكار و نياتشان ميدانند و دوما كشورشان و مردشان و دينشان را دوست دارند و سوما تمام كسانى كه عقل را و منطق را بر همه اعمال و افكارشان حاكم ميداند و چهارما همه كسانى كه از تعصبات بيجا و افراط و تفريطها خودشان را دور نگه ميدارند حال چه اصولگرا و يا مستقل و يا اصلاح طلب و يا هر اسم ديگر داشته باشند بدرد اين مملكت خواهند خورد . (1634371) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۰:۱۱:۴۹
خواهیم دید
درود بر دوم خرداد و خاتمی (1634383) (alef-18)
 
ابوذر
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۰:۴۱:۵۲
حسین مظفر وزیر خاتمی در آموزش وپرورش بود (رئیس ستاد قالیباف) یک اصوالگرا بود ولی در دولت اصلاح طلب وزیر بود اون هم آموزش وپرورشی که آقایان اصوالگرا حاضر نشدند مدیر لایقی مانند نجفی وزیر آن باشد چونکه اصلاح طلب بود حالا شما بگویید اگر وجدان دارید اصوالگرا در 8 سال پیش تا آبدارچی های اصلاح طلب را کنار گذاشتند . کدام یک اهل تعامل بودند ودیگری را حتی خلاف میل وزارت دادند.ودنبال آرامش وراحتی مردم بودند. (1634425) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
این اقای یونسی رییس ستاد اقای ناطق بود.به ما چه ربطی داره هرکی با خاتمی کار میکنه بهش ایمان میاره.اقای عباس اخوندی دست راست اقای ناطق بود و مصاحبه هاش در زمان انتخابات 76 بر علیه خاتمی هست.ولی وقتی با این مرد همکاری کرد از طرفداراش شد.خاتمی جدا سیره پیامبر گونه داره (1634790) (alef-18)
 
کلیم
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۵۶:۲۵
آیا به خاطر اینکه نجفی اصلاح‌طلب بود رای نیاورد یا به خاطر مسائل دیگر؟
اگر مساله اصلاح‌طلبی بود که خیلیا نباید رای اعتماد میگرفتند!! (1635055) (alef-6)
 
مرتضی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۱:۰۵:۳۹
خاتمی همیشه در دل جوانان آزاد اندیش و مردم آگاه جامعه قرار داره ,
امیدوارم اصلاح طلبی دوباره به جامعه برگرده ونشاط سیاسی و اجتماعیبه جامعه برگرده. (1634458) (alef-13)
 
abbas
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۷:۲۳:۲۵
نویسنده محترم هیچ مفهوم و درکی از حزب و سیاست ندارد. (1634583) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۷:۲۴:۵۰
این نظر شماست که مردم از جریان دوم خرداد خسته شده اند. نظر که فرافکنی است. من نمی دانم چرا امثال شما حق نوشتن مقاله دارند. شما نظر سازید و منافع طلب. مردم به روحانی رای دادند چون رهبر جریان دوم خرداد از روحانی حمایت کرد. (1634585) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۷:۴۹:۴۸
در ابتدای خبر گفته شده قالیباف با 17 رای دوباره شهردار شد که درست نیست، قالیباف با 16 رای در مقابل 14 رای هاشمی انتخاب شد، 1 رای مخدوش بود. لطفا خبر رو اصلاح کنید! (1634605) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۱۵:۴۸
عجب تحليلي! خودگوي و خود خندي ! عجب مرد هنرمندي! اين را فراموش كردي ذكر كني كه اگر خاتمي يا هاشمي ردصلاحيت نمي شدند هر كدام به نوعي، رايشان 90 درصدي بود! (1634644) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
آقایان خیال میکنند نظر شورای نگهبان همان نظر مردم است!!!! (1636284) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۳۴:۳۱
اون موقع كه دور دور شما اصول گراها بود،؛ كسي از اصلاح طلبها را بين خودتون راه نمي داديد. اما حالا يك دفعه متحول شديد و دم از ميانه روي و اعتدال و اتحاد اصلاح طلب و اصول گرا مي زنيد. بابا شماها ديگه خيلي زرنگيد!!!!!!!!!!!! (1634682) (alef-13)
 
مجی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۴۲:۵۰
دلزده شدن مردم از جریان دوم خرداد؟ جریان دوم خرداد را میزارید کنار سوم تیر و جبهه پایداری؟کی آقای روحانی را می شناخت .ده درصد نسل سومی ها ایشان را می شناختند.ایشان به حق با حمایت همین جریان دوم خرداد موفق به کسب آرا شدند.درضمن آقای روحانی با فضای بسته و یکطرفه رسانه ملی موفق به کسب این آرا شد.شاید اگر فضا محیا میبود آرا ایشان بالاتر می بود...........................................لطفا منتشر کن (1634700) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۴۴:۰۸
اگر رد صلاحیت ها به این گستردگی در شورای شهر تهران اتفاق نمی افتاد اکثریت مطلق با اصطاح طلبان بود، بطور مثال خانم دکتر ابتکار و آقای هاشمی و... این نوع رقابت یکی از بدون انصاف ترین رقابت هاست!!! گرچه باز هم اصلاح طلبان با تمامی این فشارها توانستند در نهایت اکثریت نسبی را بخود اختصاص دهند. (1634703) (alef-13)
 
مصطفی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۴۴:۳۳
باید قبول کرد که مردم باور دارند اصولگرا ها رای مردم رو تزیینی می دانند.
اینم که می گن عارف رای نداشت دروغ محض هستش.در موقعی که 40 درصد مردم قصد شرکت کردن داشتن داشتن 12/4 درصد اقای روحانی و 10/5 درصد اقای عارف بود.اگر هر جفتشون می موندن با هم میرفتن دور دوم
قالیباف هم دوم نشد سوم شد.اول روحانی دوم تحریمی ها سوم قالیباف (1634704) (alef-13)
 
مصطفی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۸:۵۰:۴۵
خیلی زشته که 8 سال تلویزیون و رادیو و بسیاری از روزنامه ها بر علیه یک نفر بنویسند و خاین خطابش کنند و هیچ روزنامه ای هم حق نداشته باشد اسمی از انها بیاره فقط می تونه بنویسه سران فتنه بعد از 8 سال طرف بیاد از یک نفر حمایت کنه اون نفر رای بیاره.
برا ابروی خودتونم شده بس کنید دیگه تو نظر سنجی هایی که خود سایت الف گذاشته بود خاتمی نفر اول بود هاشمی نفر دوم یا بر عکس یادم نیست.بعد می گید مردم از 2 خرداد خسته شدند؟
مهم نیست خاتمی چیکار کرد مهم اینه که هر کاری کرد با رای مردم کرد نه با دیکتاتوری (1634714) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۰۸:۳۶
با سلام کسب 50 درصد ارا بین 6 کاندیدا با 50 درصد رقابت دونفره کاملاً متفاوت است! (1634763) (alef-4)
 
عباس
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۱۲:۱۰
من نمی فهمم میرم تو سایت جنبش سبز همه به این کار معترض هستن میرم تو سایت اصلاحطلب همه معترض هستند میرم تو سایت اصولگرا همینجور میرم تو سایت پایداری بازم همینجور میرم تو سایت بی طرف مثل خبر انلاین بازم همینجور
الف کارت خیلی زشته مردم ازین خانم ناراحت هستن اصولگرا و اصلاحطلب هم نداره (1634769) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۲۵:۴۳
من نمیدونم هدف الف از گذاشتن این مطالب تفرقه انگیز چی هست .خب میخواین خودتون گول بزنید حرفی نیست، اما هم از لحاظ وزن اجتماعی و هم از لحاظ تعداد مردم تمایلشون به اصلاحات بیشتره.. هر کس این عکسهای برخورد گشت ارشاد ببینه می پرسه اینا طالبان هستند؟ این از حوزه اجتماعی
در حوزه فرهنگی هم که بنر پاره کردن، کنسرت به هم ریختن ، پرده سینما پایین کشیدن اسمش میگذارن کار فرهنگی البته این رو بگذارید در مقابل حمایت از فلیمهای تمسخر آمیز ده نمکی به انواع شیوه ها
در حوزه سیاسی هم بالارفتن از دیوار سفارت خونه و جمع کردن مردم کوچه بازار به نام تعدادی دانشجو و اخراج و حذف استایتدی که مثل خودشون فکر نمی کردند و زدن انواع تهمتها .. اسمش گذاشتن اسلامی کردن دانشگاهها --- نامه دکتر عبداللهی دانشمند دانشگاه علامه بخونید !!
در حوزه اقتصاد که اینقدر کارنامه اصول گرایان درخشانه که اختلاس شون تو گینس هم ثبت شد و ایران از نظر فساد مالی و اداری رتبه آورد!!
عملکرد نمایندهگانی مثل زاهدی و بذرپاش و زاکانی و ... در رانتهای مختلف خوردن رو شده..
و البته اینا فقط نمونه هایی از شاخص های اصول گرایی هست که دین را ابزار قدرت کرده ..
.دکتر عارف از حداد، و ولایتی و جلیل درصد ش بیشتر بود در هر حال و فراموش نکنید که قالیباف اساسا اصول گراها باهاش زاویه داشتن !!!
روحانی مشی اش هم به عارف و هم به هاشمی نزدیک بود و رای آورد
این یعنی مردم از اصول گرایی و بازیچه کردن اعتقاداتشون و مقابله با دنیا و چنگ طلبی و مبارزه بی امان خسته شدند و میخوان زندگی کنند
البته بگذریم از تناقض این شعارها در عمل ...
که دارن تاثیرش تو زندگی شون می ببیند. تاثیر شعارهای پوچ ضد اساییلی و رفتن دست جمعی به نیویورک و چپاول موزه ریاست جمهور یو دزدی و رانت و دهها مساله دیگه
ضمنا 9 دی روز بصیرت بود.. و نتیجه بصیرت اصول گرایان هم این افتضاح کنونی هست..
البته اصول گرایان چون این سالها تامین مالی و رانتی بودند نمیتونن درک کنند ملت چه دردی می کشه از گرانی و تورم و تحریم .. چون بسیجیان عرصه اقتصاد براشون تحریم نعمت بود و از بر اون میلیاردر شدند..
تفکر اصول گرایی امتحانش را به کثیفترین وجه ممکن پس داد و آبروی اون تعداد آدمهای معتقد وپاکدست این جریان هم بردند.. اگرچه به اونا هم کم توهین نشد از طرف رفقاشون..
اصلاحات هرچه بود پاکدستی مردانش بر همه آشکار بود. مملکت را با رشداقتصادی 7 تحویل اصول گراها داند و با منفی 1 پس گرفتند.. با دیوارهای فرو ریخته اعتماد و امید .. از اصول گرایی یه چیزی هرگز کم نمیشه اونم ادعا و زبان هتاک هست که شاخصه تندروی و افراط در همه دنیاست (1634805) (alef-18)
 
1360
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۲۸:۵۹
من عاشق تحيليلهاي صدا سيمام هروقت ديدين كيهان و 20.30 داره ازتون نقد ميكنه بدونيد كارتون درسته (1634817) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۴۰:۵۱
آیا در تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان عدالت رعایت شد؟ نگاه منفی دبیر شورای نگهبان نسبت به اصلاحات و هر گروه غیر اصول گرا بی طرفی و عدالت را باها در این شورا زیر سوال بردهو ای کاش که عملکرد این شورا هم از پشت پرده بیرون بیاد و علنی بشه..
اصول گرایان همه امکانات کشور و همه منابع ملی را ارث پدری خودشون می دونند و بقیه ملت ایران را ریزه خوار خودشون.
طنز این مساله اینجاست که 50 درصد مدعیان مثل آقایان علم الهدی و خاتمی و رسایی و شجونی و آقای مصباح یزدی که اساسا با امام و تفکرش مشکل داشت .. هیچ عملکرد روشنی در کوران انقلاب نداشتند شدن مدعی و کسی مثل هاشمی که همه عمر و مال و زندگی اش در این راه گذاشته شده ضد انقلاب !!! (1634847) (alef-18)
 
احسان
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۴۶:۳۳
لطفا دولت خاتمی را با دولت احمدی نژاد قیاس نکنید .
شما اگه شهامت اجرای یک انتخابات عادلانه و آزاد را دارید تا احمدی نژاد و هم روحانی و هم خاتمی و هرکس که شما صالح اش میدانید در آن شرکت نماید تا در معرض رای مستقیم مردم قرار بگیرید.
شما حتی از ورود هاشمی هم به انتخوابات جلوگیری کردید.
حالا خیلی راحت می‌گویید مردم از دولت خاتمی به یک اندازه دلگیرند . (1634863) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۴۸:۱۵
بنظرمنم اتفاق مبارکیه تجربه هشت سال گذشته نشون میده اگه حاکمیت یکدست بشه فاجعه به بار میاد (1634866) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۵۴:۲۰
وضعیتی شبیه مرسی!!!!!!!!!!!!!
خیلی رو دارین. (1634881) (alef-18)
 
Ali
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۰۹:۵۵:۳۷
بعضي ها انقدر غرق باند بازي و حزب بازي شده اند كه حاضر نيستند هيچ واقعيت ديگري را به حساب بياورند ، مثلا : وجدان رأي دهندگان ، سابقه كانديدها ، .....
بنده طرفدار إصلاحات هستم ولي مگر ميشود زحمات ، سابقه و شخصيت قاليباف در جنگ ، نيروي انتظامي و شهر داري را از ياد ببرم ، و شايستگي وي را زير سؤال ببرم ، كه اگر اين كار را بكنم يعني وجدان خود را زير سؤال برده ام ،
ما مردم طرفدار إنسان هاي شريف ، كاري و با شخصيت هستيم ،، هرچند بعضي وقت ها فريب باند باز ها را هم ميخوريم
درود بر روحاني ، درود بر قاليباف ،. مرگ بر باندباز كه منافع باندش را به منافع مردم و مملكت ترجيح ميدهد (1634886) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۱۵:۰۹
عزیزم 8 سال واسه مدیریت زیاده. باید یه تفکر جدید میومد. (1635313) (alef-6)
 
کاظم
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۰:۴۵
63 درصدی کو؟ (1634906) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۱:۰۱
خیلی مضحکه که سوم تیر و میگذارید کنار دوم خرداد
وزن آدمهای دوم خرداد کجا و سوم تیر کجاوو
قاطبه فرهنیختگان و نخبگان دوم خردادی بودند و هستند .و ضمنا خاتمی اصلاح طلب نبوده و نیست و جریان تندرو اصلاح طلبی هم مثل اصولگرایی مردوده . قاطبه نخبگان آزادی بیان و پس از بیان رابرای پیشرفت ضروری میدونند و امنیتی کردن فضا یک تفکر فاشیستی و کمونیستی و الگو برداری از این رژیمها برای تقویت دیکتاتوری هست و مردوده .. مردم صبورند ترس تصفیه شدن توسط اصولگرایان و نهادهای امنیتی وابسته شون است .
ای کاش اجازه میدادند به خاتمی و وای کاش تا دو ساال دیگه دبیر شورای نگهبان و ترکیب شورا عادلانه تر باشه..
اگرچه با رفتن کدخدایی این امید میره و انشالله تو مجلس مشخص خواهد شد
ضمنا یکی دیگه از کارای افتضاح اصولگرایان هم کار خانم راستگو بود که رو شد و اصلاح طلب را آگاه کرد که در اینتخابت مجلس هم ممکنه این تزوریرها باشه..
چون هدف وسیله را توجیه میکنه از تظر اصولگرایان..
و تفکر این فاجعه ای برای بشریت هست .. البته چپ راست هم نداره.. هر دو دروی یک سکه اند.. (1634907) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۴:۳۵
اگه شورای نگهبان رو بدهند دست اصلاح طلبها و 6 تا ازاصلاح طلبها و فقط 2 نفر از اصولگراها کاندید بشن، شرایط طور دیگه ای رقم میخوره (1634918) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۷:۳۲
اصلاح طلبان نیروهای مترقی هستند
نمیتوان لقب تندرو را به اصلاح طلبان داد (1634925) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۰:۲۱:۰۸
نه جانم ، این تحلیل درست نیست. مثلا" خود محسن هاشمی برای شورای شهر رد صلاحیت شد و خیلی های دیگر به دلایل واهی. اگر اینگونه نبود بالای 90 درصد شورای شهر در اختیار اصلاح طلبان بود و الان هاشمی بی دغدغه و بدون نیاز به 1 یا 2 رای ، شهردار بود. منصف باشید. (1634954) (alef-4)
 
ساقه
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۰۰:۱۲
دقت کنید که ایشون در بین هشت کاندیدا بالای پنجاه درصد آرا رو آوردند و اختلافشون با نفر دوم نه میلیون رای بود. این خیلی معنی داره. همینکه انتخابات به دور دوم نرفت آبروی شما حفظ شد. برید خدا رو شکر کنید. (1635076) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۰۰:۴۹
به نظر من محبوبترین فرد سیاسی در کشور آقای خاتمی است...و با هیچ کس در کشور قابل مقایسه نیست. (1635077) (alef-18)
 
غریبه
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۰۴:۳۱
یک پیشنهاد داردم برای کسانی که ادعای اصلاح‌طلبی و ... دارند
هممون خوب میدونیم که مردم ایران براشون اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و حزب بازی مهم نیست چون مشکلات خیلی مهمتری دارند که به این مسائل وقت نمیکنند که فکر کنند
حال پیشنهادم اینه که ایی کسانی که دم از اصلاح‌طلبی میزنید این قدر حلقه اصلاح‌طلبی رو تنگ نکنید که باعث خفگی خودتون میشه (1635094) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۱۸:۳۹:۴۴
غریبه جان! اگه منصف بودی و ریگی تو کفشت نبود، این توصیه را به همگان میکردی نه فقط به اصلاح طلبان! (1638944) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۳۹:۵۳
در مورد کلید و گازانبر، همان مناظره ی سوم و دفاع ضعیف قالیباف از موضع به حق خود پس از حمله اش به روحانی بود.
کجای مواضع قالیباف به حق بود .ضمنا اگه گتز انبر نقشه قالیباف نبود چرا از خودش دفاع نکرد و تا کلمه گاز انبر رو شنید آچمز شد (1635212) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۴۳:۲۶
این سه انتخابات هیچ ارتباطی با هم نداشتند (1635218) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۱:۴۹:۵۰
از کسانی که رای داده اند سوال می کنم به که کسی رای دادی می گوید به فلانی 0 می گویم چرا ؟
نمی گویم همه ولی اگثراً نمی دانند چرا و یا دلیل منطقی ندارند 0
رای مردم به اصلاح طلب یا اصول گرا دلیل منطقی ندارند و این دو گروه در دو چیز باهم اشتراک دارند و آن هم اول توانایی لازم را برای کار ندارند زیرا از روی توانایی و استعداد به این مقام نرسیده اند و دوم هر دو جناح به خاطر رانت به فکر قدرت افتاده اند نه برای خدمت به مردم
هشت سال دوران احمدی نزاد بهترین مثال است به ناتوانی در حکومت و استفاده از رانت دولتی و فساد که بیداد می کند
مطمئن باشید هشت سال بعد هم همین طور خواهد بود (1635237) (alef-18)
 
سرخه ایی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۲۳:۱۰
آرایی که به روحانی داده نشدآرای اصولگرایی نبود،آرای آقای رضایی آرای قومی بود،آرای آقای قالیباف به دلیل خدماتش درشهرداری بودودکترولایتی نیزبیشترین قرابت فکری رابه دکترروحانی داشت بنده اعتقاددارم اگراصولگرایان به نفع یک نفرائتلاف میکردنددکترروحانی 75درصدآرا راکسب میکردوبه دلیل دوقطبی شدن انتخابات 6الی7میلیون نفرازکسانی که به دلایلی درانتخابات شرکت نکردندنیزبه نفع تدکترروحانی به صحنه می آمدندونامزداصولگرایان درنهایت 10 میلیون رای بیشترنداشت (1635340) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۵۲:۱۴
شما می‌گه ۵۰٪ +یک رأی اکثریت مطلق نیست یعنی قانون را قبول نداری. (1635447) (alef-18)
 
امان زادی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۵۲:۴۰
«الزاماً عیب نیست که دولتی، متشکل از جناح های مختلف و جریان های سیاسی مختلف شود؛ در عمل مشخصاً یک حسن محسوب می شود.»
« به این ترتیب که افرادی معتدل و با عقاید مشترک اما سلایق متفاوت، با مبانی یکسان ولی رویکردهای مختلف، مجال یابند تا حول محور این طیف پنجاه و چند درصدی، بتوانند با انسجام و قدرت به مدیریت کشور بپردازند.»
از این جملات خوشم اومد.
متن منطقی و تحلیل گرانه بود و تلاش کرده بود از جانبداری بپرهیزد. چیزی که خوشبختانه در این چند سال اخیر به سبب بد اخلاقی های هردوطرف بیشتر دیده میشود. هرچند که گه گاه میشد در قیاس ها چاشنی طرفداری از برخی افراد و وابستگی به اصول گرایان را مشاهده کرد. (1635449) (alef-6)
 
میراقا طلبه جانباز از قم
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۲:۵۵:۲۰
سلام اقای نوسنده مقله همین 51 درصداز مردم ازشما روگردان شدند باانهمه کاندیدایی که مانند ولایتی را داشتید وادم بخته ای بودچون ازسوی مئوتلفه بود رای نیاورد .دیگربروید کشکتان رابسابیدومغلطه نبافید . وهمین رای اصلاح طلبان بود که اینهمه میگفتیدسکولارهستند وبی دین ولی مردم دین آنانرا بسندیدند >لکم دینکم ولنا دین اسلام وهودین الهی من اول آدم الی زماننا هذا وهودین محمدی _ص_ > وبرای اقای شماره2 باید بگویم که باند بازی دردوره 8ساله غوغا میکرد کجابودی تاحالا؟ (1635455) (alef-18)
 
سید مهدی
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۴:۵۱:۴۲
|آخه توهم تا چه حد

گفتمتن اصلاح طلبی تو بطن جامعه قرار داره .....هر چی اصلاح طلب یا زندانن یا رفتن خارج ....اونایی هم که هستند رد صلاحیت میکنید ....یه چند نفر انگشت شمار از رده پنجم ششم میمونن که در بیان عقاید و گفتارشون آزاد نیستن با تمام این حرفا تازه میشه به قول شما دهه پنجاه و چند درصدی.....از خواب بیدار شین یه نگاه سطحی به اطرافتون بندازید متوجه میشید که آتشی زیر خاکستری هست.....سال 78.....سال 88 و....کی میدونه سال 98 چه اتفاق بزرگتری میخواد بیفته؟؟؟؟؟؟؟ (1635842) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۵:۵۱:۵۰
اقای تحلیل گر اجازه بدهند اقای خاتمی به میدان بیاید انوقت ببینید گفتمان مردم به کدام سو می رود (1636015) (alef-4)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۲۲:۳۰:۳۲
۳- رأی شکننده ی روحانی، وضعیتی پایدار و با ثبات شبیه فرانسه می تواند داشته باشد و از طرفی دیگر وضعیتی شبیه مرسی.

منظورتون اینکه اگر روحانی تندروی کند . . . کودتا می کند ؟؟؟ (1636992) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۰۰:۱۸:۰۵
آن ۳۰ درصدی را که رأی ندادند٫ تمایلشان به روحانی است و نه جلیلی.جلیلی ها زورشان را زدند و ۴ میلیون رأی دارند٫ ولی باندازه ۴۰ ملیون ماشاالله رو دارند. (1637209) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۰۷:۲۸:۲۳
تحلیل مبتنی بر واقعیات نیست چرا که فیلتر شورای نگهبان امکان حضور چهره های شاخص را نداد. اگر این امکان وحود داشت در مجلس شورای اسلامی شورای شهر اصولگرایان 20درصد اعضا هم نبودند.جامعه رویکردش بسمت کسانیست که شورای نگهبان با بی عدالتی که نمونه اخیر ان اقای هاشمی بود رد صلاحیت میکند. (1637423) (alef-18)
 
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۰۹:۱۰:۵۵
واقعا مطلق است 30 درصد از 55 میلیون رای ندادند، 51 درصد 70 درصد به روحانی رای دادند، از رای های بقیه کاندبداها 4 میلیون جلیلی مال اصولگرایان است و می ماند 45 درصد از 70 درصد به عبارتی7.2 درصد رای اصولگرایان است از کل مردم. یعنی سخنگویان 7.2 درصد این همه جال و جنجال می کنند و از کیهان گرفته تا جوان و از مصباح گرفته تا کنی و ... برای مردم از بیت المال هزینه می کنند و به روحانی مشروط تبریک می گویند و این نویسندگان باسصثواد و یا عوام فریب با این تحلیل خود را 49 درصد فرض می کنند. بسوزد پدر قدرت که با زور معده ... (1637548) (alef-18)
 
ثابتی
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۱۳:۰۴:۴۸
احمدی نژاد محبو ب قلبهاست یاشاسین محمود احمدی نژاد (1638242) (alef-18)
 
یاشاسین احمدی نژاد
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۱۳:۰۸:۵۲
نتایج انتخابات سال 84را با 88 مقایسه کنید اقای احمدی نژاد محبوب تر شده بودند نتایج انتخابات76 وبا80مقایسه کنید ببینید خاتمی چه وضعی داشت بازهم یاشاسین احمدی نژاد (1638258) (alef-18)
 
مسعود برادران
۱۳۹۲-۰۶-۲۱ ۲۲:۵۱:۳۷
من هم همین نظر را دارم . اونایی که کر می کنند گفتمان اصلاح گلبی دیگر در بین مردم رنگ و لعاب نداره اجازه بدن خاتمی آزاد باشه تا ببینند خاتمی محبوب تره یا احمدی نژاد (1639346) (alef-18)
 
مجنون
۱۳۹۲-۰۶-۲۲ ۰۴:۰۴:۵۳
رشد وبلوغ فکری در مردم بوجود نخواهد آمد. در قرآن کریم اکثریت مردم نادان شمرده شدن که این محدود به موقعیت زمانی ومکانی نیست. (1639665) (alef-18)
 
صادق
۱۳۹۲-۰۶-۲۳ ۰۸:۴۳:۴۹
با سلام 1- حداقل شش میلیون نفر از ملت که در سال 88 به آقای میرحسین موسوی رای دادند در این انتخابات شرکت نکردند. این افراد پشت سر آقای روحانی هستند. 2- اصولگرایان را از سه تیریها جدا نکنید شما تا همین اواخر همگی پشت سر احمدی نژاد بودید 3- اگر یک روز در این مملکت یک انتخابات واقعی برگزار شد آن روز معلوم می شود مردم کدام طرف هستند. (1640927) (alef-18)
 
دهه ی پنجاه و چند درصدی ها