نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۱
 

«بعد دیگر نمی‌توان خوابید»؛ ناتاشا امیری، نشر چشمه

«بعد دیگر نمی‌توان خوابید»؛ ناتاشا امیری، نشر چشمه

بعد دیگر نمی‌توان خوابیدنویسنده: ناتاشا امیرینشر چشمه، چاپ اول ۱۳۹۳شمارگان ۱۰۰۰ نسخه۲۷۸ صفحه،۰۰۰ ۱۴ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****اولین مجموعه داستان ناتاشا امیری با عنوان «هولا...هولا»...

 
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۵
 

«درس پارسایی»؛ محمدعلی سادات؛ ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی

«درس پارسایی»؛ محمدعلی سادات؛ ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی

درس پارسایینویسنده: محمدعلی ساداتدفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول ۱۳۹۳شمارگان ۲۰۰۰ نسخه۷۵ صفحه ۴۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****روایت است که نزد خداوند همه بندگانش برابر هستند، از هر جنس و نژاد ...

 
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۸
 

«درپس پرده»؛ حمزه سردادور؛ نشر هرمس

«درپس پرده»؛ حمزه سردادور؛ نشر هرمس

در پس پردهنویسنده: حمزه سردادورانتشارات هرمس، چاپ اول ۱۳۹۳شمارگان ۲۰۰۰نسخه۹۵۹ صفحه (جیبی)، ۱۷۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****حمزه سردادور یکی از پاورقی نویسان موفق این روزگار بود. او در ۱۲۷۵ ...

 
۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۲
 

«گنجینه خواف» (مجموعه درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید مدرس در تبعید)؛ دکتر نصرالله صالحی؛ نشر طهوری

«گنجینه خواف» (مجموعه درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید مدرس در تبعید)؛ دکتر نصرالله صالحی؛ نشر طهوری

گنجینه خوافمجموعه درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید مدرس در تبعیدبه کوشش: دکتر نصرالله صالحینشر طهوری، چاپ سوم ۱۳۹۲شمارگان ۱۱۰۰ نسخه۳۱۲ صفحه، ۱۸۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.*****شهید ...

 
۲۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۲۸
 

«غزل در فارس و شیراز؛ از آغاز تا امروز»؛ صدرا ذوالریاستین شیرازی؛ نشر نوید شیراز

«غزل در فارس و شیراز؛ از آغاز تا امروز»؛ صدرا ذوالریاستین شیرازی؛ نشر نوید شیراز

غزل در فارس و شیراز؛ از آغاز تا امروز / نویسنده: صدرا ذوالریاستین شیرازی /نشر نوید شیراز، چاپ اول ۱۳۹۳ / شمارگان ۱۵۰۰ نسخه/ ۴۰۰ صفحه، ۱۵۰۰۰ تومان *****روایت است که در ایران همه مردم شاعرند، گذشته از نام‌آوران این عرصه، از دیرباز بسیار بوده‌اند کسان که نزد خود سروده‌اند و مجالی برای ...

 
۲۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸
 

«زندگینامه خود نوشت نلسون ماندلا»؛ نلسون ماندلا، ترجمه علی‌رضا جباری؛ نشر قطره

«زندگینامه خود نوشت نلسون ماندلا»؛ نلسون ماندلا، ترجمه علی‌رضا جباری؛ نشر قطره

زندگینامه خود نوشت نلسون ماندلانویسنده: نلسون ماندلاترجمه: علی‌رضا جبارینشر قطره، چاپ دوم زمستان ۱۳۹۲شمارگان ۴۰۰ نسخه۵۵۱ صفحه، ۲۱۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****کتاب حاضر زندگی‌نامه ...

 
۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۴
 

«اخلاق دین‌شناسی»؛ ابوالقاسم فنایی؛ نشر نگاه معاصر

«اخلاق دین‌شناسی»؛ ابوالقاسم فنایی؛ نشر نگاه معاصر

اخلاق دین‌شناسینویسنده: ابوالقاسم فنایینشر نگاه معاصر، چاپ اول ۱۳۹۲۶۰۴ صفحه، ۲۹۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.**** «اخلاق دین‌شناسی» کتابی است که به دور از هرگونه فضای ...

 
۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۲۹
 

«خانه‌ای در شیراز»؛ آگاتا کریستی، ترجمه فائزه اسکندری؛ نشر هرمس

«خانه‌ای در شیراز»؛ آگاتا کریستی، ترجمه فائزه اسکندری؛ نشر هرمس

خانه‌ای در شیرازنویسنده: آگاتا کریستیمترجم: فائزه اسکندرینشر هرمس، چاپ اول ۱۳۹۲شمارگان ۱۵۰۰ نسخه۲۲۱ صفحه، ۹۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****کتاب حاضر که با عنوان «خانه‌ای در شیراز»...

 
۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۲۳
 

«قدیس»؛ ابراهیم حسن بیگی؛ نشر نیستان

«قدیس»؛ ابراهیم حسن بیگی؛ نشر نیستان

قدیسنوشته: ابراهیم حسن بیگینشر نیستان، چاپ سوم ۱۳۹۲شمارگان۱۲۰۰ نسخه۲۱۸ صفحه،۱۷۰۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.***نشر نیستان در مجموعه کتاب‌های ادبیات برتر عنایت ویژه‌ای به ادبیات آیینی ...

 
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۱
 

«هفت پرسش استراتژیک»؛ رابرت سایمونز، ترجمه مسعود سلطانی؛ نشر آریانا قلم

«هفت پرسش استراتژیک»؛ رابرت سایمونز، ترجمه مسعود سلطانی؛ نشر آریانا قلم

هفت پرسش استراتژیکنویسنده: رابرت سایمونزترجمه: مسعود سلطانینشر آریانا قلم، چاپ اول ۱۳۹۳۱۷۶صفحه، ۹۸۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****آیا می‌دانید برای گرفتن یک مشاور خوب مدیریت ، چقـدر باید ...

 
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۹
 

«آقای آدامسون»؛ اورس ویدمر، ترجمه محمود حسینی زاد؛ نشر افق

«آقای آدامسون»؛ اورس ویدمر، ترجمه محمود حسینی زاد؛ نشر افق

آقای آدامسوننویسنده: اورس ویدمرترجمه: محمود حسینی زادنشر افق، چاپ اول ۱۳۹۳شمارگان ۱۵۰۰ نسخه۱۵۱ صفحه، ۷۵۰۰ تومانفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****درباره‌اش گفته‌اند: «یکی از موفق‌ترین ...

 
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۹
 

«پیش‎روی»؛ ای. ال . داکترو، ترجمه امیر احمدی آریان؛ نشر زاوش

«پیش‎روی»؛ ای. ال . داکترو، ترجمه امیر احمدی آریان؛ نشر زاوش

پیش‎روینوشته: ای. ال . داکتروترجمه: امیر احمدی آریاننشر زاوش، چاپ اول ۱۳۹۲شمارگان ۱۵۰۰ نسخهفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****انتشار رمان «پیش‎روی» در سال ۲۰۰۵ همه را متعجب کرد؛ داکترو ...

 
۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۹
 

«دانشنامه نقد ادبی» (از افلاتون تا به امروز)؛ بهرام مقدادی؛ نشر چشمه

«دانشنامه نقد ادبی» (از افلاتون تا به امروز)؛ بهرام مقدادی؛ نشر چشمه

دانشنامه نقد ادبیاز افلاتون تا به امروزنویسنده: بهرام مقدادینشر چشمه، چاپ دوم ۱۳۹۲شمارگان ۱۲۰۰ نسخه۲۸۰۰۰ تومان، چاپ دومفروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****در طول دو دهه گذشته فرهنگ‎های گوناگونی زمینه ...

 
۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۰
 

«آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی»؛استیون می، ترجمه پژمان طهرانیان؛ نشر معین

«آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی»؛استیون می، ترجمه پژمان طهرانیان؛ نشر معین

«آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی» /نویسنده: استیون می / ترجمه: پژمان طهرانیان / نشر معین، چاپ اول، ۱۳۹۲ /۳۸۴ صفحه، ۱۷۰۰۰تومان / فروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****«آنچه باید بدانیم»...

 
۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۵
 

«عناصر فلسفه حق»؛ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، ترجمه مهبد ایرانی

«عناصر فلسفه حق»؛ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، ترجمه مهبد ایرانی

«عناصر فلسفه حق»/نوشته: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل /ترجمه: مهبد ایرانی طلب /نشر قطره، چاپ دوم ۱۳۹۳ /۵۴۰ صفحه، ۲۶۰۰۰ تومان /فروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.****«عناصر فلسفه حق» آخرین ...

 
۲۴ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۵
 

«قمارباز»؛ فیودور داستایوسکی، ترجمه سروش حبیبی؛ نشر چشمه

قمارباز / نویسنده: فیودور داستایوسکی / ترجمه: سروش حبیبی / نشر چشمه، چاپ اول ۱۳۹۳ / شمارگان ۲۰۰۰ نسخه / ۲۱۵ صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان   / کتاب‎های معرفی شده در «الفِ کتاب» از روز انتشار به مدت یک هفته با ۱۰ درصد تخفیف در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب عرضه می‌شوند، شما می‌توانید ...

 
۲۴ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۱
 

«مرگی که حرفش را می‌زدی»؛ فردریک دار، ترجمه دکتر عباس آگاهی؛ نشر جهان کتاب

«مرگی که حرفش را می‌زدی»؛ فردریک دار، ترجمه دکتر عباس آگاهی؛ نشر جهان کتاب

مرگی که حرفش را می‌زدی / نویسنده: فردریک دار / ترجمه: دکتر عباس آگاهی /نشر جهان کتاب، چاپ اول ۱۳۹۳  / شمارگان ۱۱۰۰ نسخه/ ۱۶۸صفحه، ۸۵۰۰ تومان /کتاب‎های معرفی شده در «الفِ کتاب» از روز انتشار به مدت یک هفته با ۱۰ درصد تخفیف در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب عرضه می‌شوند، شما ...

 
۱۶ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۵
 

«مگره و زن بلند بالا» (از مجموعه نقاب)، ژرژ سیمنون، مترجم: عباس آگاهی؛ نشر جهان کتاب

«مگره و زن بلند بالا» (از مجموعه نقاب)، ژرژ سیمنون، مترجم: عباس آگاهی؛ نشر جهان کتاب

«مگره و زن بلند بالا» /(از مجموعه نقاب) /نویسنده: ژرژ سیمنون /مترجم: عباس آگاهی /نشر جهان کتاب، چاپ اول ۱۳۹۳ /۱۶۸ صفحه، ۹۰۰۰ تومان /****«او بهترین نویسنده قرن بیستم فرانسه است» (آندره ژید)؛ «آثارش کابوس‌هایی هستند که با هنرمندی دردآوری توصیف‌شده‌اند»...

 
۱۶ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۹
 

«امداد پرستاری» ،الن لاگاله، مترجم محمدرضا توكلی صابری؛ نشر ثالث

«امداد پرستاری» ،الن لاگاله، مترجم محمدرضا توكلی صابری؛ نشر ثالث

«امداد پرستاری»  /(پرستاری از بیماران، معلولان، کودکان و سالخوردگان)  /نویسنده: الن لاگاله  /مترجم: محمدرضا توكلی صابری  /نشر ثالث، چاپ اول ۱۳۹۳ /۲۵۲ صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان /اگر مایل به خرید اینترنتی این کتاب با تخفیف ویژه هستید، اینجا کلیک کنید.«امداد پرستاری»...

 
۱۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۹
 

«نگاهي نو به فلسفه»؛ استيفان لاو، ترجمه محمداحسان مصحفي؛ نشر سبزان

«نگاهي نو به فلسفه» /(تاريخ، انديشه‌ها، نظريه‌ها، شخصيت‌ها، چگونگي انديشيدن) / نويسنده: استيفان لاو / مترجم: محمداحسان مصحفي / نشر سبزان، چاپ دوم  ۱۳۹۳ /شمارگان ۱۰۰۰ نسخه / ۳۳۲ صفحه (وزیری)، ۱۸۵۰۰ تومان /****در سال‌های دور و نزدیک در راستای فروکاهش مفاهیم فلسفی و ...