نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » گزارش تصويری » ورزشی

نماهای متفاوت از ورزشکاران المپیک

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۷

تصاویر زیر نگاه متفاوتی است به هفت روز گذشته برگزاری مسابقات المپیک؛ در این مجموعه عکس‌های صورت ورزشکاران و شکلک های آنها هنگام رقابت در کنار هم قرار گرفته است.


 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/
 
تصاویر/