نسخه قابل چاپ

نسخه وب

دربارهء ما


جامعه خبری تحلیلی الف

مدیرمسئول: بیژن مقدم

تهران، انتهای خیابان شهید عضدی جنوبی، ابتدای خیابان صارمی، نبش بن بست کرمانشاهی، شماره 2، واحد 3، کد پستی: 14541-15986

تلفن: 88937570
88942150

دورنگار: 88941687