نظر منتشر شده
۳۶
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 396702
دستور حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیونی رسماً صادر شد
بخش اقتصادی الف، 7 مهر 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۸
هیات دولت آیین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، رقم ۳۵ میلیون تومان شامل خانوارهای ۴ نفره به پایین است و برای خانوارهای بالاتر این رقم افزایش می یابد.

هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۵/۳۱، ۱۳۹۵/۶/۳ و ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

*آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور*

*ماده۱ـ*در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

*الف ـ سازمان:*سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

*ب ـ کارگروه ملی:*کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

*پ ـ کارگروه استانی:*کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹.

*ت ـ تبصره (۱۴):*تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.

*ث ـ دامنه شمول برای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴):*اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.

*ج ـ دامنه شمول برای اجزاء (۲) تا (۴) بند (د) تبصره (۱۴):*واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت‌های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه‏ گذاری ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.

*چ ـ بانک عامل:*بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.

*ح ـ بانک پرداخت‌کننده تسهیلات:* کلیه بانک‌های عضو شبکه بانکی کشور که بهواحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‏کنند.

*خ ـ تسهیلات موضوع آیین‌نامه:*تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ۱۳۹۵ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می‌یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می‌گردند.

*د ـ نتیجه گرا:*اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می‌کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

*ماده۲ـ*منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‏ ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکت‌های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود:

*الف ـ*به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال ۱۳۹۵ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (۳۵۰ر۳۹۳) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱۳) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰ر۱۷) ریال می­باشد، به صورت علی‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*ب ـ*شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (۶۸۷) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۷ر۶) ریال به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*تبصره ـ*قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (۹۷۷) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (۵۰۰ر۱) ریال برای هشت ماه گرم سال می‌باشد.

*پ ـ*وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (۱۰۲) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال می‌باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۳۳ر۱) ریال به صورت علی ‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال را در طی سال ۱۳۹۵، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (۱۲ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه­های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می‌نمایند ششصد و هفت (۶۰۷) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می‌باشد. نیروگاه‌های فوق ­الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی ده (۱۰) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه­ها براساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه­ها صورت خواهد گرفت.

*ت ـ*شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*ث ـ*شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های خود را نیز به حساب ذی‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌های فوق‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های تمرکز وجوه شرکت‏های مرتبط و واریز به حساب سازمان می‏باشد.

*تبصره ـ*در صورت تغییر قیمت حامل‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

*ماده۳ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف‌های یارانه ‏ای بودجه عمومی تأمین نماید.

*ماده۴ـ *تا مبـلغ چهارصـد و بیست ‌هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰ر۴۲۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

*ماده۵ ـ*به منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف می‏ شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

*تبصره ـ*در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۴)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) ریال موضوع اجزاء (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (۴) نفر می‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می‌یابد.

*ماده۶ ـ*سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

*ماده۷ ـ*به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

*تبصره ـ*مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.

*ماده ۸ ـ*در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند(الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۹۰ر۱۵) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

*تبصره ـ*اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.

الف ـ اعتبار جزء ‌(۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.

*تبصره۱ـ*در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

*تبصره۲ـ*بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء‌(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

*تبصره۱ـ*توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می‌گردد.

*تبصره۲ـ*منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.

با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذنماید.

*ماده۹ـ *دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و هر سه ماه یک‌بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌کنند.

*ماده۱۰ـ*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد.
 
کلمات کلیدی : حذف یارانه+مصوبه هیئت دولت
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۰:۳۴:۲۳
خیلی هم خوب از من کارمند بدبخت بی خانه بگیر و بده دوست پولدار صدرات کننده تا دلش قرص باشه (3953310) (alef-6)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۳۵:۴۷
ابتدا باید حذف یارانه تمام پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان انجام شود. کارانه این افراد هم همبنطور. (3953545) (alef-3)
 
برزو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۰:۳۶:۰۴
واقعا متوجه نمیشم کسی که سالانه بالای 35 میلیون تومان دریافتی داره یارانه میخواد چیکار!؟
حالا لابد دوستان میان توجیه میکنند زن و مرد هردو کار میکنند و این بی عدالتیه خب همون شغلی هم که دارید یه پوئنه دیگه! تو این وضع رکود و بیکاری!
فقط امیدوارم واقعا اونایی که 35 میلیون دریافتی دارند حذف بشن و سلیقه ای عمل نشه. (3953313) (alef-6)
 
دانیال
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۰:۵۵:۲۲
35 میلیون در سال برای 4 نفر زیاده؟؟؟؟ ینی تقریبا ماهی 3 تومن .این خانواده دانشجو نداره؟؟ اجاره خونه نداره؟ عروسی نباید بگیره؟؟؟بعدشم فک میکنی حذفش کنن میدنش به شما؟؟؟ نه جانم این پولم جمع میکنن میدن به مدیرهای دولتی. (3953346) (alef-13)
 
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۰۹:۴۸
یعنی شمایی که کارت با ماهی 3 میلیون راه نمیفته لنگ ماهی 200 تومن یارانه ای واقعا؟؟؟ (3953641) (alef-3)
 
ناروسینه
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۲۱:۲۳
اونهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند و قبلا حذف شدند چی؟ لابد باید هفت خوان رستم را دوباره طی کنند؟ (3953674) (alef-3)
 
ali
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۳۴:۲۷
خوب حالا اگه درآمدش در سال 35 میلیون و مستاجر باشه و اجاره خونش بیشتر از 35 میلیون تومان باشه انوقت چی؟
زمانی این حرکت درسته که طرف مالک باشه وگرنه اگر همه اونایی که درآمدشون بالای 35 میلیون تومانه بدون در نظر گرفتن این که مالک باشه یا مستاجر خوب این چه عدالتیه؟ (3953413) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۱۷:۰۵
برو پایین شهر خونه بگیر یا حاشیه شهر (3953815) (alef-3)
 
رضا
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۵۴:۲۱
مشکل اینجاست که یارانه را از اون خانواده‌ مثلا 4 نفره با درآمد سالانه 35 میلیون که شاید وام یا اجاره و خرج دانشگاه آزاد و .... داره می گیرند و خرج سرمایه‌دارهایی که سالانه بالای 35 میلیارد تومن درآمد دارند می کنند (3953457) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۵۸:۵۶
درآمد ملاک خوبی نیست. باید دارایی ملاک باشد. چون درآمد به هزینه توجه ندارد. اما دارایی و پس انداز و ملک و املاک هرشخص میزان خوبی از بالانس درآمد وهزینه است. (3953466) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۰:۴۴:۰۳
سالی 35 میلیون یعنی ماهی 3 میلیون ، واقعا توی تهران اگر اجازه نشین باشی با ماهی سه میلیون درآمد دیگه نیاز به یارانه نداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ خیلی نامردید (3953326) (alef-13)
 
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۱۰:۴۱
ماهی 45 تومن شما رو پولدار می کنه اونوقت؟ (3953646) (alef-3)
 
هدایت
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۰:۴۴:۲۱
جالبه خود دولت ( بانک مرکزی و مرکز آمار ) حداقل درآمد لازم خانواده ها برای زندگی در شهر رو توی ماه 3 میلیون اعلام کردن . اونوقت میخوان یارانه اونایی که بالای 35 میلیون درآمد ماهانه دارن حذف کنن ! (3953327) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۰:۵۲:۲۲
خوبه یارانه ها رو دیگه ندن
این یعنی دیگه دولت هم روی مایحتاج عمومی مردم سوبسیدی نمیده و قیمتها واقعی شده
در اینصورت دیگه قیمتها روزانه جند ده برابر نمیشه و باید ثابت بمونه
ببینیم باز بهانه برای افزایش قیمتها وجود دارد ؟ (3953341) (alef-13)
 
United Arab Emirates
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۰۳:۱۳
يارانه را بكاه و فيش نجومي افزا.

يارانه را بكاه و فيش نجومي افزا.

يارانه را بكاه و فيش نجومي افزا.

يارانه را بكاه و فيش نجومي افزا. (3953362) (alef-13)
 
مصطفی
Germany
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۰۵:۳۵
والا ما یک هزارم این مبلغم درامد نداریم ولی هرباز اسم حذف شدن میاد تنوبدنمون میلرزه بس که برنامه محوره سیستم شناساییشون... (3953366) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۰۷:۰۹
به من سالیانه 35ملیون بدن وحقوق ما رابه این سقف برسونن یارانه مال خودشون (3953372) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۱۲:۵۰
باید درامد سرانه خانوار ملاک باشد (3953376) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۱۳:۲۴
متابع کشوررا هدر دادندوتورم وگرانی تقدیم ملت دادند بنده درسایت ریاست جمهور سابق دولت را از پرداخت یارانه نقدی شدیدا منع کردم ومتاسفانه بدعت دولت سابق تا الان ادامه یافت ودود ان به چشم مردم مستضعف رفت (3953377) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۱۵:۲۷
حالا کسا نیکه ماهانه اجا ره دو میلون پرداخت مبکنند چکارکنند (3953379) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۲۱:۵۰
در آمد ما نزدیک ۴ میلیون خیلی وقتم هست قطع شده؛ والا اعتراضی هم ندارم. یارانه فقط به نیازمندان واقعی باید داده شود. متاسفانه فرهنگ گدا پروری دولت قبل در مردم اثر نهادینه گذاشته به طوری که با در آمد ۳۵ میلیونی دنبال ۴۰ هزار تومن است !!!!! (3953389) (alef-13)
 
نیما اس
United States
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۰۷:۱۱
احسنت به شما (3953630) (alef-3)
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۱:۰۹:۵۶
بحث چهل تومن نیست یارانه قطع بشه اما برنج بشه کیلویی هزار تومن نه مثل الان سیزده هزار تومن و تورم چند صد درصدی هم بشه ده درصد (3960000) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۲۷:۵۶
اصلا پرداخت يارانه به صورت نقدي اشتباه بوده است و حذف تدريجي افراد يارانه بگير كار درستي براي جبران اشتباه اوليه است. اينگه دولت در آستانه انتخابات اقدام به حذف يارانه ها مي كند حاكي از شجاعت دولت و ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي دارد ونشان مي دهد دولت به پرداخت يارانه به عنوان ابزاري براي جذب آراي مردم نگاه نمي كند. (3953402) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۳۲:۰۳
خوب الحمدلله که این یارانه را هم از قشر ضعیف مملکت می گیرند و به صورت وام های کلان با بهره پایین میدند دست سرمایه دارهایی که خودشون باشند.
کارمند بیچاره که مالیاتش قبل از دریافت حقوق کسر شده باید تاوان ثروتمندتر شدن سرمایه دارها را بده.
این هم از عدالت طرفدارهای اعتدالیون. (3953408) (alef-13)
 
من
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۳۵:۴۲
خیالشون از کاندیداتوری احمدی نژاد راحت شد ، حالا کم کم یارانه همه را حذف می کنند (3953417) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۳۹:۴۴
باید یارانه همه حذف بشه
هرکس شغل داره نوش جونش.کاری بوده و دمش گرم
هرکس از عزیزان که کار نداره سری به مناطقی مثل بوشهر بزنه که کار ریخته
فقط باید مرد کار باشی،باد کولر رو ول کنی و یاعلی بگی
یارانه فقط مال مستظعف هاست.نه اینکه همه بگن منم میخوام میخوام (3953425) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۴۶:۱۵
روحانی ودولت یازدهم تصمیم گرفتند تو این چند روز باقی مانده آخرین ضربه ها رو هم بزنند به مردم خودشون هم قبول کردند رفتنی هستند اگر بارگران بودیم ورفتیم برنگردید (3953439) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۱:۵۰:۱۱
نگاه به درآمد بسیار سطحی و اشتباه است. باید دارایی ملاک باشد.
فرض کنید کسی صدها میلیون ملک و املاک دارد اما کار نمی کند و در آمدی ندارد در این حالت یارانه می گیرد. کس دیگری نه خانه ندارد و فقط در تهران حداقل ماهی هفتصد هشتصد اجاره می دهد و حتی بیمار هم در منزل دارد اما یارانه ی وی قطع می شود. (3953445) (alef-13)
 
کا رمند
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۰۴:۴۴
ایا منظور از ۳۵ ملیون تومان ، درامد خالص خانوار هست ؟ چون کارمندانی هستن که از حقوق انها ، صندوق بازنشستگی و بیمه عمر و مالیات کم میشه و درامد خالص انها حدود ۲۰٪ از کل حقوقشان کمتره و زیر ۳۵ملیون درامد دارن.الف عزیز لطفا منتشر کن تا بالاییهاجواب بدهند ضمنا اقای روحانی ، سال بعد انتخابات هست به این موضوع هم عنایت داشته باشین !!! (3953475) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۲۶:۳۷
من سالی 35 تومن دارمد دارم اما خونه خریدم ماهی 3 میلیون قسط میدم همه هم میگن مالک خونه هستی ولی به چه قیمتی بهتره میزان وام هم در حذف یارانه لحاظ بشه (3953688) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۰۱:۰۸
تکلیف ما کارمندانیکه در یکی ازشهرداریهای استان لرستان سالی سه ماه حقوق میگیریم و اسما درامد داریم چیست (3953770) (alef-3)
 
puyan
Belgium
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۳۳:۴۲
یارانه ما با حقوق 1.600 هزار تومان قطع شده. چند بارم به سایت اعتراض دادیم ولی نتیجه نداده (3953850) (alef-3)
 
مانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۹ ۰۵:۰۹:۱۰
این دولت هم که فقط برای قطع کردن اومده.ازکجا درامد خانواده ها راپیدا میکنند.تواین مورد تروخشک راباهم میسوزونند (3956109) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۹ ۲۲:۲۸:۰۵
بايد يارانه را قطع كنند كه بودجه پرداخت حقوق هاي نجومي همچنان بر قرار باشد (3956891) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۱۱:۱۵:۴۱
فلسفه وجودی پرداخت یارانه یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی وافزایش درامد دولت وپرداخت مبلغی به ازای این افزایش داره از یاد مردم میره 45 تومن چیزی نیست ولی دولت وسیستم اقتصادی 10 برابر یارانه رو از جیب ملت درمیاره این انصاف نیست پول ازاد سازی قیمتها کجا میره ؟ که دولت هر روز کلی هزینه میکنه وبرای 45 تمومن نفشه میکشه ؟ (3960343) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.