نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۴
 

مرد صدساله گریزپای «یوناس یوناسن» در نشر نیلوفر

مرد صدساله گریزپای «یوناس یوناسن» در نشر نیلوفر

 مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شدنویسنده: یوناس یوناسنمترجم: فرزانه طاهریانتشارات نیلوفر، چاپ اول بهار ۱۳۹۳ شمارگان۱۶۵۰ نسخه ۳۷۷ صفحه، ۱۷۰۰۰ تومان